MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

PRIJAVNE SLUŽBE SIGEN-CA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Seznam prijavnih služb

Prijavna služba za poslovne subjekte deluje na uradih Finančne uprave RS.

 

Potrebni dokumenti na prijavni službi:
  • osebni dokument pooblaščene osebe organizacije za oddajo zahtevka: osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje ali drug uradno veljaven osebni dokument s sliko
  • izpolnjen zahtevek za pridobitev ali zahtevek za regeneracijo ključev posebnega potrdila ali zahtevek za preklic potrdila
  • v primeru, da se podatki iz zahtevka ne ujemajo s podatki pridobljenimi iz podatkovne baze FURS, je potrebno predložiti potrdilo o registraciji poslovnega subjekta (Sklep vpisa v sodni register, Potrdilo Statističnega urada RS o identifikaciji, Priglasitveni list, ...)

 

SEZNAM FINANČNIH URADOV S KONTAKTNIMI PODATKI IN URADNIMI URAMI: http://www.fu.gov.si/kontakti/

Informacije glede prijavne službe:
E-pošta:

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS