MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English


CENIK DIGITALNIH POTRDIL SIGEN-CA


Digitalna potrdila za fizične osebe

Uporaba spletnih potrdil, namenjenih fizičnim osebam, je brezplačna.

 

Digitalna potrdila za poslovne subjekte


Storitev
način plačila
cena v EUR
Uporaba spletnega digitalnega potrdila
(zaposleni, splošni nazivi, podpis kode)
letni najem
9,37
Uporaba posebnega digitalnega potrdila
(zaposleni, splošni nazivi)
letni najem
27,95
Uporaba digitalnega potrdila za strežnik
letni najem
18,70
Regeneracija posebnega digitalnega potrdila
enkratni znesek
29,45

V cene je vključen DDV.


Storitve upravljanja z digitalnimi potrdili v skladu s Politiko SIGEN-CA se na podlagi sklenjene pogodbe se obračunavajo enkrat letno in sicer v začetku meseca januarja za predhodno leto v skladu z veljavnim cenikom overitelja na dan izstavitve računa, razen če se stranki ne dogovorita drugače (več o pogodbi).

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS