MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

IDENTITETA SIGEN-CATi podatki so dostopni tudi prek zašifrirane povezave.

Enolično ime

ou=SIGEN-CA, o=state-institutions, c=si
cn=SIGEN-CA G2, o=Republika Slovenija, oi=VATSI-17659957, c=SI
Naslov: SIGEN-CA
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (+386) 01 4788 330
Fax: (+386) 01 4788 649
E-pošta:
Dežurna številka za preklice: Tel.: (+386) 01 4788 777

Osnovne informacije o SIGEN-CA so na voljo na spletnem strežniku z naslovom:

http://www.sigen-ca.si

V okviru overitelja na MJU deluje korenski izdajatelj SI-TRUST Root ter drugi izdajatelji potrdil. SI-TRUST Root je ob začetku svojega produkcijskega delovanja tvoril svoje lastno digitalno potrdilo, ki je namenjeno overjanju potrdil, ki jih je SI-TRUST Root izdal podrejenim in povezanim izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil.
Informacije o potrdilu korenskega izdajatelja SI-TRUST Root:

SI-TRUST Root

Korenski izdajatelj SI-TRUST Root je izdajatelju SIGEN-CA izdal povezovalni potrdili z naslednjimi podatki:

Podatki o potrdilu SIGEN-CA:

Identifikacijska oznaka potrdila A668 BD51 0000 0000 571D D0E8
Overitelj potrdila SI-TRUST Root
Imetnik potrdila SIGEN-CA
Veljavnost potrdila od 24.maja 2016 do 27.junija 2021
Dolžina ključa 2048 bitov
Identiteta ključa 717B 8A06 1F31 0555 AB60 1277 4720 1E03 8818 EC89
Odtis potrdila SHA1 EF9B C82D C8B0 F209 4529 447F 3BB6 6AC9 9C25 7C66
Odtis potrdila SHA-256 E016 01D8 F0D6 9434 E699 735C 4F34 8FC1 5FB4 8F2C 2B20 03FE E0F5 4A90 E819 48FD

digitalno potrdilo SIGEN-CA v obliki der - za vpis v brskalnik
v PEM kodirani obliki der
navodila za namestitev v brskalnik

register preklicanih potrdil SIGEN-CA v tekstni obliki
v obliki der - za vpis v brskalnik
v PEM kodirani obliki der

Podatki o potrdilu SIGEN-CA G2:

Identifikacijska oznaka potrdila 28C3 981D 0000 0000 571D D0E7
Overitelj potrdila SI-TRUST Root
Imetnik potrdila SIGEN-CA G2
Veljavnost potrdila od 24.maja 2016 do 23.aprila 2036
Dolžina ključa 3072 bitov
Identiteta ključa 4C25 278C A82D 729E
Odtis potrdila SHA1 D3C6 C554 C171 F9BA 952C E04C AC2C 1C9B D68B 08D4
Odtis potrdila SHA-256 7950 15CA ACA7 4715 D341 120D 3F0E FD19 2A03 2F1C 0039 1797 F54E F998 0804 A175

digitalno potrdilo SIGEN-CA G2 v obliki der - za vpis v brskalnik
v PEM kodirani obliki der
navodila za namestitev v brskalnik

register preklicanih potrdil SIGEN-CA v tekstni obliki
v obliki der - za vpis v brskalnik
v PEM kodirani obliki der

 

Več o razpoznavnih podatkih SIGEN-CA lahko preberete v v politiki za fizične osebe ali v politiki za poslovne subjekteKorenski potrdili (za uporabo v izjemnih primerih; standardna namestitev zahteva tako na strežniku kot v brskalniku namestitev zgoraj navedenih povezovalnih potrdil in korenskega potrdila SI-TRUST Root)

SIGEN-CA v PEM kodirani obliki der
SIGEN-CA G2 v PEM kodirani obliki der

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS