MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

UPORABA DIGITALNIH POTRDIL V ODJEMALCU Netscape 4.7
Pošiljanje digitalno podpisanih sporočil

 


1. Nastavitve za uporabo spletnega digitalnega potrdila

1. V oknu, ki se vam odpre po zagonu Netscape Navigatorja, kliknite na ikono Security kot prikazuje Slika 1.


Slika1

2. Izberite vaše digitalno potrdilo. Če imate v seznamu več potrdil, izberite tisto, ki ga boste uporabljali za varno el. pošto. Ko ste ga izbrali, kliknite na gumb View:

 


Slika2


3. Prikazalo se vam bo okno s podatki o vašem digitalnem potrdilu, kot to prikazuje spodnja slika. Ko si jih boste ogledali, kliknite na gumb OK.


Slika 3


4. V meniju izberite "Messenger" in nato odkljukajte prvi dve možnosti v okviru privzetih nastavitev za digitalno podpisovanje in šifriranje, kar pomeni, da boste vsako sporočilo digitalno podpisali in šifrirali. Seveda lahko te nastavitve spreminjamo tudi za vsako sporočilo posebej. Če imate v seznamu digitalnih potrdil več zapisov, potem izberite tisto, ki ga boste uporabljali za digitalno podpisovanje sporočil.


Slika 4


5. Z drsnikom na desni strani okna se premaknite v spodnjo polovico okna, tako da lahko kliknete na gumb Select S/MIME Ciphers, kakor prikazuje spodnja slika in odprlo se vam bo novo okno.


Slika 5

 

6. V tem oknu izberemo algoritme, ki jih bomo uporabljali pri varni el. pošti. Izbrani morata biti prvi dve polji, kakor prikazuje slika spodaj, saj na ta način omogočimo uporabo močnih šifrirnih metod. Ko končamo, dvakrat zapored kliknemo na gumb OK, da zapremo okno z varnostnimi nastavitvami. S tem je dokončan postopek nastavitve odjemalca za delo z varno el. pošto.


Slika 6

2. Preverjanje šifriranih in/ali digitalno podpisanih sporočil

1. Prejeto sporočilo, šifrirano in digitalno podpisano, kot se vidi v oknu Netscape Messengerja, je prikazano na spodnji sliki. Da bi ga lahko prebrali, ga morate odpreti tako, da na njem z miško dvakrat kliknete.


Slika 7

 

2. Prikaže se vam pogovorno okno, v katerega morate vpisati geslo za dostop do baze vaših digitalnih potrdil, ki so shranjena v Netscape Communicatorju. Geslo je potrebno vnesti zaradi dostopa do vašega skritega ključa, s katerim se odkodira šifrirano sporočilo. Če bi bilo sporočilo zgolj digitalno podpisano, gesla ne bi bilo treba vpisati. Ko geslo vpišete, kliknite na gumb OK


Slika 8

 

3. Ko to storite, se vam odpre novo okno z dešifriranim sporočilom. Prikaz sporočila je enak kot pri navadnih (nešifriranih) sporočilih, le da vas na uporabo digitalnega potrdila opominja ikona Encrypted and Signed. Da je bilo sporočilo resnično šifrirano in/ali digitalno podpisano, lahko preverite tako, da kliknete na to ikono, kot prikazuje slika spodaj.


Slika 9

4. Odpre se nam podobno okno kot pri nastavitvah za uporabo digitalnih potrdil in tukaj lahko vidimo, ali je bilo sporočilo šifrirano oziroma kdo ga je digitalno podpisal. Digitalno potrdilo, s katerim je bilo sporočilo podpisano, lahko tudi preverimo s klikom na gumb View/Edit. Pregled lastnosti šifriranega oziroma podpisanega sporočila končamo s klikom na gumb OK.


Slika 10

 

3. Pošiljanje šifriranih in/ali digitalno podpisanih sporočil

1. Preden lahko naslovniku pošljemo šifrirano sporočilo, moramo dobiti njegov javni ključ, ki se uporablja pri šifriranju sporočil. Do javnih ključev ljudi, katerim želimo pošiljati šifrirana sporočila, sicer lahko pridemo tudi preko spletnega vmesnika na SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), kjer izberemo možnost Iskanje potrdil, najpogosteje pa pridemo do uporabnikovega javnega ključa tako, da nam ta uporabnik pošlje digitalno podpisano sporočilo. Takemu sporočilu se namreč vedno pripne tudi pošiljateljev javni ključ in prejemnikov Netscape Messenger ta javni ključ avtomatsko doda v seznem javnih ključev drugih ljudi, kar lahko vidimo v podmeniju People menija Certificates, kot to prikazuje slika spodaj. Torej je smiselno, da uporabnika, ki želita medsebojno izmenjevati šifrirana sporočila, najprej pošljeta drug drugemo zgolj elektronsko podpisano sporočilo, saj si na tak način izmenjata javna ključa.


Slika 11

 

2. Ko želite naslovniku elektronsko sporočilo tudi šifrirati oziroma digitalno podpisati, pričnete z običajnim sestavljanjem sporočila. Preden pa sporočilo pošljete, preverite varnostne nastavitve za sporočilo, tako da kliknete na ikono Security.


Slika 12

3. V že znanem oknu s podatki o nastavitvah za uporabo digitalnih potrdil imamo odkljukano tako izbiro za šifriranje kot tudi za digitalno podpisovanje. Te nastavitve so privzete, kar smo določili ob nastavljanju odjemalca, kar je opisano v poglavju 2.1. Sedaj lahko nastavitve za sporočilo, ki ga pravkar pošiljamo, tudi spremenimo, če želimo sporočilo samo digitalno podpisati ali samo šifrirati. Ko izberemo želene nastavitve, kliknemo gumb OK, da zapremo okno z varnostnimi nastavitvami.


Slika 13

4. Ko sporočilo odpošljemo s klikom na ikono Send, se nam odpre pogovorno okno, v katerega moramo vpisati geslo za dostop do baze digitalnih potrdil, ki so shranjena v Netscape Communicatorju. Geslo je potrebno vnesti zaradi dostopa do skritega ključa, ki ga potrebujemo za digitalni podpis sporočila. Če bi želeli sporočilo zgolj šifrirati, nam gesla ne bi bilo treba vpisati. Ko smo geslo vnesli, kliknemo na gumb OK. S tem smo naslovniku poslali šifrirano in elektronsko podpisano sporočilo.


Slika 14

 

Morebitna vprašanja pošljite na

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS