MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

UPORABA DIGITALNIH POTRDIL V ODJEMALCU MS Outlook 2000

 


Pošiljanje šifriranih in/ali digitalno podpisanih sporočil

4.1. Nastavitve za uporabo spletnega digitalnega potrdila

1. Ko poženete MS Outlook in se vam odpre glavno okno, v meniju Orodja kliknite izbiro Možnosti, kakor prikazuje Slika 35.


Slika 35

2. Odprlo se vam bo novo okno, v katerem odprite zavihek Varnost in nato kliknite na gumb Priprava varne e-pošte..., kakor prikazuje Slika 36.


Slika 36

3. Prikazalo se vam bo okno z varnostnimi nastavitvami glede uporabe digitalnih potrdil. V polje Security Settings Name vpišite ime vašega varnostnega profila, za format varnostnih nastavitev izberite S/MIME, odkljukajte vse tri izbirne možnosti kot prikazuje Slika 37 in kliknite na gumb Choose..., s katerim boste izbrali digitalno potrdilo, ki ga želite uporabiti v tem uporabniškem profilu.


Slika 37

4. Odprlo se vam bo okno s seznamom vaših digitalnih potrdil, ki so shranjena v bazi MS Internet Explorerja. Da bi lahko dokončali nastavitve za delo z digitalnimi potrdili, izberite želeno digitalno potrdilo in kliknite gumb V redu. Na tem mestu si lahko ogledate tudi lastnosti posameznega digitalnega potrdila s klikom na gumb Ogled cerifikata...


Slika 38

5. Spet se vam bo prikazalo osnovno okno z varnostnimi nastavitvami, v katerem po potrebi kliknite na gumb Password... in vpišite geslo ter nato okno zaprite s klikom na gumb OK.


Slika 39

6. Prikaže se vam že znano okno za nastavljanje različnih možnosti uporabe el. pošte, v katerem odkljukajte obe možnosti glede šifriranja in elektronskega podpisovanja. S tem namreč nastavite, da je pri pošiljanju sporočil avtomatično privzeto tudi šifriranje in podpisovanje. Seveda lahko te nastavitve za posamezno sporočilo tudi spreminjate. Okno zaprete s klikom na gumb V redu, kot to prikazuje Slika 40.


Slika 40.

 

 

4.2 Preverjanje šifriranih in/ali digitalno podpisanih sporočil

1. Prejeto sporočilo, šifrirano in digitalno podpisano, kot se vidi v oknu MS Outlooka, je prikazano na spodnji Sliki 41. Da bi ga lahko prebrali, ga morate odpreti, tako da ga izberete oziroma da na njem z miško dvakrat kliknete.


Slika 41

2. Če imate svoje digitalno potrdilo zaščiteno z geslom, se vam odpre pogovorno okno, v katerega morate vpisati geslo za dostop do baze vaših digitalnih potrdil, ki so shranjena v Internet Explorerju. Geslo je potrebno vnesti zaradi dostopa do vašega skritega ključa, s katerim se odkodira šifrirano sporočilo. Če bi bilo sporočilo zgolj digitalno podpisano, gesla ne bi bilo treba vpisati. Ko geslo vpišete, kliknite na gumb V redu.


Slika 42

3. Ko to storite, se vam odpre novo okno z dešifriranim sporočilom. Prikaz sporočila je enak kot pri navadnih (nešifriranih) sporočilih, le da vas na uporabo digitalnega potrdila opominjata ikoni za šifriranje in podpisovanje v zgornjem desnem delu okna. Da je bilo sporočilo resnično šifrirano in/ali digitalno podpisano, lahko preverite tako, da kliknete na eno izmed teh dveh ikon ali pa preko menija izberete možnost Lastnosti, kot to prikazuje Slika 43.


Slika 43

4. V primeru, da lastnosti sporočila pregledujemo preko izbire v menuju, se nam prikaže okno, kjer so v zavihku Security prikazane varnostne lastnosti glede šifriranja in digitalnega podpisa sporočila, kot prikazuje Slika 44. S kliknom na gumb View Signing Certificate... oz. View Encryption Cetificate... si lahko ogledamo lastnosti digitalnega potrdila, s katerim je bilo sporočilo podpisano oz. šifrirano. Pregledovanje varnostnih lastnosti sporočila končamo s klikom na gumb V redu.


Slika 44

 

5. Varnostne lastnosti sporočila lahko pregledujemo tudi tako, da z miško dvakrat kliknemo na ikoni za šifriranje oziroma podpisovanje, ki se nahajata v zgornjem desnem delu okna, kot je prikazano na Sliki 45.


Slika 45

6. V primeru, da kliknemo na ikono za prikaz lastnosti šifriranega sporočila, se nam odpre okence, kot ga prikazuje Slika 46. Tudi v tem primeru si lahko s klikom na gumb Encryption Certificate... ogledamo lastnosti digitalnega potrdila, ki je bilo uporabljeno pri šifriranju sporočila. Okno zapremo z gumbom OK.


Slika 46

7. Če izberemo ikono za prikaz lastnosti digitalno podpisanega sporočila, se odpre okno, v katerem je prikazano digitalno potrdilo, s katerim je bilo sporočilo podpisano. Tudi sedaj imamo na voljo gumb View Certificate..., ki nam omogoča podrobnejši pregled lastnosti digitalnega potrdila ter gumba Edit Trust... in OK, s katerim okno zapremo.


Slika 47

 

4.3 Dodajanje pošiljatelja in njegovega javnega ključa med stike

1. Pošiljatelja in njegov javni ključ lahko dodamo med stike tako, da se v oknu s prikazanim digitalno podpisanim sporočilom z miško postavimo na pošiljateljev elektronski naslov, kliknemo na miškin desni gumb ter izberemo možnost Dodaj med stike, kot to prikazuje Slika 48.


Slika 48

2. Odpre se nam okno s podatki o pošiljatelju, ki ga dodajamo med stike. Tukaj lahko podatke tudi dopolnimo (npr. dodamo tel. številko), okno pa zapremo in s tem shranimo novi stik s klikom na ikono Shrani in zapri, kot je prikazano na Sliki 49.


Slika 49

 

4.4 Pošiljanje šifriranih in/ali digitalno podpisanih sporočil

1. Preden lahko naslovniku pošljemo šifrirano sporočilo, moramo dobiti njegov javni ključ, ki se uporablja pri šifriranju sporočil. Do javnih ključev ljudi, katerim želimo pošiljati šifrirana sporočila, sicer lahko pridemo tudi preko spletnega vmesnika na SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), kjer izberemo možnost Iskanje potrdil, najpogosteje pa pridemo do uporabnikovega javnega ključa tako, da nam ta uporabnik pošlje digitalno podpisano sporočilo. Takemu sporočilu se namreč vedno pripne tudi pošiljateljev javni ključ in prejemnik ga lahko skupaj z zapisom o pošiljatelju doda med stike, kot je bilo opisano v prejšnjem poglavju. Vsi javni ključi uporabnikov, s katerimi si želimo izmenjevati šifrirano el. pošto, so tako zbrani v zapisih o stikih v Adresarju, kot prikazuje Slika 50. Torej je smiselno, da uporabnika, ki želita medsebojno izmenjevati šifrirana sporočila, najprej pošljeta drug drugemo zgolj elektronsko podpisano sporočilo, saj si na tak način izmenjata javna ključa.


Slika 50

2. Ko želite naslovniku elektronsko sporočilo tudi šifrirati oziroma digitalno podpisati, pričnete z običajnim sestavljanjem sporočila. Preden pa sporočilo pošljete, preglejte varnostne nastavitve za sporočilo, tako da kliknete na ikono Možnosti, kar prikazuje Slika 51.


Slika 51

3. Odpre se nam okno, v katerem lahko nastavljamo različne možnosti glede pošiljanja sporočila. V našem primeru nas zanima odsek o varnosti, kjer preverimo izbiro glede šifriranja in digitalnega podpisovanja sporočila. Vidimo lahko, da imamo odkljukano tako izbiro za šifriranje kot tudi za digitalno podpisovanje. Te nastavitve so privzete, kar smo določili ob nastavljanju odjamalca, kar je opisano v poglavju 4.1. Sedaj lahko nastavitve za sporočilo, ki ga pravkar pošiljamo, tudi spremenimo, če želimo sporočilo samo digitalno podpisati ali samo šifrirati.


Slika 52

4. Ko sporočilo odpošljemo s klikom na ikono Pošlji, se nam v primeru, da imamo digitalno potrdilo zaščiteno z geslom, odpre pogovorno okno, v katerega moramo vpisati geslo za dostop do baze digitalnih potrdil, ki so shranjena v Internet Explorerju. Geslo je potrebno vnesti zaradi dostopa do skritega ključa, ki ga potrebujemo za digitalni podpis sporočila. Če bi želeli sporočilo zgolj šifrirati, nam gesla ne bi bilo treba vpisati. Ko smo geslo vnesli, kliknemo na gumb V redu. S tem smo naslovniku poslali šifrirano in elektronsko podpisano sporočilo.


Slika 53

 


Morebitna vprašanja pošljite na

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS