MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

UPORABA SPLETNIH DIGITALNIH POTRDIL SIGEN-CA V PROTOKOLU SSL OZIROMA TLS

 

Najbolj običajno uporabo digitalnih potrdil predstavlja protokol SSL (Secure Sockets Layer) oziroma njegov naslednik TLS (Transport Layer Security). Z njim zaščitimo povezavo med brskalnikom in spletnim strežnikom tako, da je zašifrirana in se ji ne da prisluškovati. Poleg tega omogočimo uporabnikom, da preverijo, ali so se priključili na pravi strežnik, saj iz njegovega digitalnega potrdila izvedo potrebne podatke. Zato ga uporabljajo praktično vsi spletni trgovci, ki na ta način zaščitijo prenos številk kreditnih kartic in drugih posebnih podatkov uporabnikov.

SSL pa omogoča tudi overjanje uporabnikov prek digitalnih potrdil, ki jih vključimo v brskalnike. Tako ob priključitvi na nek strežnik ta zahteva, da se brskalnik predstavi s svojim potrdilom. Odvisno od vsebine potrdila potem strežnik dovoli priključitev ali pa prekine povezavo. Bančne spletne aplikacije običajno uporabljajo to možnost SSL, prav tako pa je že v uporabi za dostope do nekaterih strežnikov državne uprave, n.pr. do e-storitev.

Nadaljnje informacije:

O protokolu SSL
Namestitev spletnega potrdila za brskalnik
Ravnanje s spletnim potrdilom za brskalnik
Namestitev spletnega potrdila za strežnik
Nastavitve spletnega strežnika za uporabo spletnih potrdil

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS