MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

 

OBVESTILA IN NOVOSTI SIGEN-CA

 

 

21.05.2018 Najava novih politik delovanja  

Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo najavlja objavo novih politik delovanja in sicer:

Politike stopijo v veljavo s 28. majem 2018.

 

2.11.2017 Ranljivost CVE-2017-15361 in pametne kartice Gemalto IDPrime .NET  

S strani proizvajalca pametnih kartic Gemalto smo prejeli obvestilo, da njihove pametne kartice in pametni ključki z oznako IDPrime .NET uporabljajo problematično programsko knjižnico Infineon, zato so digitalna potrdila, ki so bila generirana neposredno na teh pametnih karticah, ogrožena zaradi navedene ranljivosti. Uporabnikom digitalnih potrdil SIGEN-CA, ki so si sami kupili pametne kartice Gemalto IDPrime .NET in nanje shranili svoja digitalna potrdila, zato svetujemo, da na spletni strani https://keychest.net/roca preverijo, ali je njihovo potrdilo dejansko ogroženo, in v primeru, da je grožnja potrjena, potrdilo zamenjajo (prekličejo obstoječega in pridobijo novega). Potrdilo je ogroženo le v primeru, če je bilo generirano neposredno na problematični pametni kartici, medtem ko uporaba potrdila, ki je bilo generirano v brskalniku in naknadno uvoženo na pametno kartico, ni v ničemer vprašljiva.

 

24.10.2017 Ranljivost ključev RSA, ki jih ustvarjajo nekateri varnostni moduli Infineon (CVE-2017-15361)  

V nadaljevanju podajamo pojasnilo glede ugotovljene napake v knjižnici Infineon (npr. https://arstechnica.com/information-technology/2017/10/crypto-failure-cripples-millions-of-high-security-keys-750k-estonian-ids/) za generiranje para ključev RSA za elektronsko podpisovanje (Infineon RSA Library version v1.02.013), označena s CVE-2017-15361.

Na Ministrstvu za javno upravo smo že ob prvi objavi informacije o navedeni ranljivosti preverili, ali je oprema, ki jo uporabljamo za izvajanje storitev zaupanja kakorkoli ogrožena, bodisi z vidika generiranja zasebnih ključev izdajatelja bodisi z vidika generiranja zasebnih ključev uporabnikov. Tako lahko zagotovimo, da niti strojni varnostni moduli, ki jih uporabljamo za generiranje in hranjenje zasebnih ključev izdajateljev potrdil, niti pametne kartice, ki jih imetnikom potrdil SIGOV-CA zagotavlja Ministrstvo za javno upravo, niso ogroženi. Istočasno smo o napaki obvestili tudi državne organe, ki digitalna potrdila SIGOV-CA zapisujejo na svoje pametne kartice, saj smo kot overitelj odgovorni za ustrezno uporabo potrdil in ključev uporabnikov. Poudariti pa je potrebno, da niso kompromitirane vse pametne kartice s čipi Infineon.

Ker digitalnih potrdil SIGEN-CA ne izdajamo na pametnih karticah, le-ta niso ogrožena, saj kriptografske knjižnice brskalnikov ne uporabljajo problematičnih knjižnic

 

17.5.2017 Nova verzija navodil za odpravo težav pri dostopu do spletišč, zaščitenih z digitalnimi potrdili SIGOV-CA ali SIGEN-CA  

Za težave, ki so opisane v obvestilu z dne 5.5.2017, objavljamo boljšo rešitev, ki jo lahko namestijo tudi navadni uporabniki in je ne pokvarijo posodobitve sistema Windows. Opis rešitve se nahaja v teh navodilih. Za pomoč lahko pokličete na Enotni kontaktni center (EKC) 080 2002 ali 01 478 8590 od ponedeljka do petka od 08:00 do 22:00 ali pišete na ekc@gov.si.

 

5.5.2017 Težave pri dostopu do spletišč, zaščitenih z digitalnimi potrdili SIGOV-CA ali SIGEN-CA  

Na Ministrstvu za javno upravo (MJU), Direktoratu za informatiko (DI) smo ugotovili, da prihaja do težav z dostopom do spletišč, zaščitenih z digitalnimi potrdili SIGOV-CA ali SIGEN-CA. Nenadoma je onemogočen dostop do državnih spletnih strani z brskalniki IE, Chrome ali Edge.

Razlog za nastale težave je v tem, da je Microsoft v aprilu spremenil obravnavanje korenskih potrdil overitelja na MJU, tako da namesto potrdil izdajateljev SIGOV-CA in SIGEN-CA distribuira korensko potrdilo izdajatelja SI-TRUST Root, ki predstavlja enotno izhodišče zaupanja za vsa potrdila overitelja na MJU. Posledižno uporabnikom operacijskega sistema Windows, ki želijo dostopati do spletišč, zaščitenih s potrdili overitelja na MJU (npr. SIGOV-CA, SIGEN-CA), teh potrdil ni več potrebno ročno dodajati v shrambo zaupanja vrednih potrdil. Izrecno pa morajo dovoliti, da se potrdilo SI-TRUST Root sme uporabljati tudi za overjanje pristnosti spletnih strežnikov (Server Authentication).

V tem trenutku lahko težave rešite na način opisan v priloženih navodilih ali za pomoč pokličete na Enotni kontaktni center (EKC) 080 2002 ali 01 478 8590 ali ekc@gov.si od ponedeljka do petka od 08:00 do 22:00.

 

15.6.2016 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 15.6.2016 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

8.6.2016 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 8.6.2016 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

3.6.2016 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 2.6.2016 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

30.05.2016 Najava novih politik delovanja  

Overitelj na Ministrstvu za javno upravo najavlja objavo novih politik delovanja in sicer:

Politiki stopita v veljavo s 6. junijem 2016.

 

29.10.2015 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 29.10.2015 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

22.10.2015 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 22.10.2015 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

15.10.2015 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 15.10.2015 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

20.05.2015 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 20.05.2015 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

23.04.2015 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 23.04.2015 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

16.04.2015 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 16.04.2015 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

09.10.2014 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 09.10.2014 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

02.10.2014 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 02.10.2014 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

25.09.2014 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 25.09.2014 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

13.11.2013 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 13.11.2013 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

30.10.2013 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 30.10.2013 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

16.10.2013 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 16.10.2013 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

07.05.2013 Obvestilo o vzdrževalnih delih  

Zaradi načrtovanih vzdrževalnih del bo v sredo, 08.05.2013, med 10.00 in 14.00 uro
moteno delovanje izdajatelja SIGEN-CA.

 

18.03.2013 Obvestilo o spremembi javnih IP naslovov Overitelja na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo  

V sklopu projekta preštevilčenja je v teku tudi zamenjava javnih IP naslovov storitev Overitelja na MPJU. Predvidoma do konca meseca marca 2013 bodo zamenjani IP naslovi naslednjih storitev:

  • www.sigen-ca.si, stari IP naslov 193.2.236.104, novi IP 84.39.221.211, možne težave: aplikacije in uporabniki imajo lahko težave z dostopanjem do seznama preklicanih potrdil (CRL) SIGEN-CA, uporabniki pa tudi težave s prevzemom, regeneriranjem ali podaljšanjem posebnih dig. potrdil,
  • storitve-ca.gov.si, stari IP naslov 193.2.236.22, novi IP 84.39.221.209, možne težave: aplikacije imajo lahko težave z dostopanjem do spletne storitve SI*CA za preverjanje identifikacijskih podatkov o digitalnih potrdilih Overitelja na MPJU,
  • x500.gov.si, stari IP naslov 193.2.236.107, novi IP 84.39.221.217, možne težave: aplikacije in uporabniki imajo lahko težave z dostopanjem do seznama preklicanih potrdil (CRL) SIGOV-CA in SIGEN-CA, upor abniki pa težave s prevzemom, regeneriranjem ali podaljšanjem posebnih dig. potrdil.

Če se bodo v vašem okolju pojavile zgoraj opisane težave, naj skrbniki lokalnega omrežja preverijo nastavitve omrežne opreme (npr. požarne pregrade) in po potrebi spremenijo IP naslove nedostopnih storitev.

 

13.02.2013 Obvestilo o vzdrževalnih delih  

Zaradi načrtovanih vzdrževalnih del bo v petek, 15.02.2013, med 9.30 in 11.30 uro
onemogočen prevzem digitalnih potrdil SIGEN-CA.

 

31.07.2012 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 25.07.2012 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

29.03.2012 Prijavne službe SIGEN-CA za fizične osebe v Ljubljani razširjene na pet izpostav  

Prijavna služba SIGEN-CA za fizične osebe ni več zgolj na Tobačni ulici, ter na krajevnem uradu Medvode, temveč tudi na Izpostavah Center, Bežigrad, Moste Polje, Šiška in Vič - Rudnik. Uradne ure so objavljene na: prijavne službe SIGEN-CA za fizične osebe

 

11.01.2012 Obvestilo o plačevanju računov za storitve SIGEN-CA  

Pri plačevanju računov preko univerzalnega plačilnega naloga je potrebno uporabiti naslednje podatke:

Koda namena: GOVT ali GDSV
Referenca: SI28
Primer sklica: SI28 31119-7130007-XXXXXXXX

 

30.09.2011 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 27.09.2011 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

22.06.2011 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 22.06.2011 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

14.06.2011 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 14.06.2011 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

14.04.2011 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 14.04.2011 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

29.03.2011 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 29.03.2011 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

08.03.2011 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 08.03.2011 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

22.12.2010 Obvestilo o vzdrževalnih delih  

Zaradi načrtovanih vzdrževalnih del bo v četrtek, 23.12.2010, med 9.00 in 15.00 uro
onemogočen prevzem digitalnih potrdil SIGEN-CA.

 

02.11.2010 Obvestilo o vzdrževalnih delih  

Zaradi načrtovanih vzdrževalnih del bo v petek, 5.11.2010, med 9.00 in 13.00 uro
onemogočen prevzem digitalnih potrdil SIGEN-CA.

 

06.10.2010 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 06.10.2010 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

21.09.2010 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 21.09.2010 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

07.09.2010 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 07.09.2010 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

08.07.2010 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 08.07.2010 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

26.03.2010 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 26.03.2010 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

09.12.2009 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 09.12.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

13.10.2009 Obvestilo o vzdrževalnih delih  

Zaradi načrtovanih vzdrževalnih del v soboto, 17.10.2009, bo prevzem digitalnih potrdil izdajatelja SIGEN-CA občasno onemogočen.

 

06.10.2009 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 06.10.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

14.09.2009 Objava novih politik delovanja  

Z današnjim dnem začneta veljati novi politiki delovanja. Bistvena novost je, da izdajatelj digitalnih potrdil SIGEN-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila s ključi minimalne dolžine 2048 bitov.

 

07.09.2009 Najava novih politik delovanja  

Overitelj na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo najavlja objavo novih politik delovanja in sicer:

Politiki stopita v veljavo s 14. septembrom 2009.

 

20.08.2009 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 20.08.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrst vu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

24.06.2009 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 24.06.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrst vu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

23.04.2009 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 23.04.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

10.04.2009 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 10.04.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

23.03.2009 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 20.03.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrst vu za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

05.03.2009 Št. izdanih digitalnih potrdil izdajatelja SIGEN-CA je prekoračilo število 100.000  

Izdajatelj SIGEN-CA je pričel z izdajanjem digitalnih potrdil julija 2001. Do današnjega dne je število izdanih digitalnih potrdil SIGEN-CA preseglo število 100.000

 

19.09.2008 Testiranje biometričnih potnih listov druge generacije  

V začetku septembra je v Pragi potekalo testiranje biometričnih potnih listov druge generacije, ki je bilo po obsegu in številu sodelujočih držav največje doslej in predvidoma eno zadnjih pred uvedbo prstnih odtisov v potne listine držav članic EU v prvi polovici prihodnjega leta. Slovenija je sodelovala tako s svojimi testnimi potnimi listi, ki so bili za potrebe testiranja zagotovljeni s strani Ministrstva za javno upravo oz. pogodbenega izdelovalca potnih listin, kot tudi s testnim sistemom za preverjanje biometričnih potnih listov, ki je bil v začetku avgusta vzpostavljen v okviru Overitelja na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo. Pri testiranju so se slovenski potni listi dokaj dobro izkazali, saj so bile zgolj v enem primeru težave s prikazom prstih odtisov, ki pa so bile posledica težav na samem sistemu za preverjanje; še uspešnejše je bilo preverjanje tujih biometričnih potnih listin na slovenskem sistemu, saj smo med 8 sodelujočimi sistemi dosegli najboljši rezultat in uspeli preveriti vse biometrične potne liste. Izbrana kombinacija rešitve za infrastrukturo javnih ključev ter samega čitalca potnih listov se je tako izkazala kot izjemno učinkovita, kar je zelo razveseljivo ob upoštevanju dejstva, da bo v povsem primerljivi postavitvi v okviru Overitelja na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo deloval tudi produkcijski sistem, ki ga bo potrebno vzpostaviti najkasneje do junija 2009.

 

10.09.2008 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 09.09.2008 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

09.07.2008 Obvestilo o vzdrževalnih delih  

Zaradi načrtovanih vzdrževalnih del v četrtek, 10.7.2008, med 7.00 in 12.00 uro prevzem digitalnih potrdil izdajatelja SIGEN-CA ne bo mogoč.

 

01.07.2008 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 01.07.2008 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

01.04.2008 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 01.04.2008 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

18.03.2008 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 18.03.2008 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstv u za javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. č lenom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

1.2.2008 Tehnične težave pri prevzemu digitalnih potrdil  

Prevzem digitalnih potrdil danes zaradi tehničnih težav ni bil mogoč do 13.ure, ko smo težave odpravili.

 

24.01.2008 SIGEN-CA vključen med zaupanja vredne izdajatelje digitalnih potrdil v Microsoft Windows  

Od 22. januarja 2008 sta v seznam zaupanja vrednih izdajateljev digitalnih potrdil, ki je vključen v operacijska sistema Windows XP in Windows Vista, dodani tudi digitalni potrdili izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA. To precej poenostavi uporabo digitalnih potrdil teh dveh izdajateljev, saj uporabniku ni več potrebno posebej vključevati njunih vrhnjih potrdil v shrambo zaupanja vrednih overiteljev.

Izdajatelja SIGEN-CA in SIGOV-CA sta z Microsoftom sklenila dogovor, da ju vključi v svoj program Microsoft root certificate program members. Potrdili SIGEN-CA in SIGOV-CA sta tako vključeni v "January 2008 Root Certificate Update ", ki je na voljo v seznamu posobitev za operacijske sisteme Windows XP in Windows Vista.

 

19.11.2007 Tehnične težave pri prevzemu digitalnih potrdil  

Prevzem digitalnih potrdil danes zaradi tehničnih težav ni bil mogoč do 18:20, ko smo težave odpravili.

 

29.10.2007 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 25.10.2007 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

 

19.10.2007 Navodila za prevzem digitalnih potrdil z MS Internet Explorer 7 na Visti  

Pripravili smo nova navodila za prevzem digitalnih potrdil z MS Internet Explorer 7 na Visti:

 

28.09.2007 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 28.09.2007 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Predmet nadzora je bil nadzor overiteljevega zagotavljanja varnosti delovanja in vodenje dokumentacije. Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti na podlagi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ZEPEP-UPB1/ (Uradni list RS 99/2001 St.: 98/2004), Pravilnika o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 99/2001 in 42/2007), Uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS 77/2000 in 2/2001) in Zakona o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) /ZIN-UPB1/ (Uradni list RS, st. 43/2007).

Pri pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev.

 

05.09.2007 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu  

Inšpektorja Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto sta 04.09.2007 opravila redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Pregled je zajel naslednje:

  • nadzor vsebine in dostopnosti notranjih pravil overiteljev,
  • nadzor overiteljevih zaposlenih, njihovega strokovnega znanja in zadolžitev in
  • nadzor zavarovanja škodne odgovornosti.
Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti na podlagi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ZEPEP-UPB1/ (Uradni list RS 99/2001 St.: 98/2004), Pravilnika o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 99/2001 in 42/2007), Uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS 77/2000 in 2/2001) in Zakona o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) /ZIN-UPB1/ (Uradni list RS, st. 43/2007).

Pri pregledu inšpektorja nista ugotovila kršitev.

 

27.06.2007 Najava vzdrževalnih del  

Dne 1.7.2007 so zaradi vzdrževalnih del možne prekinitve.

 

22.06.2007 Omogočen prevzem digitalnih potrdil z MS IE na Windows Visti  

Od danes naprej je možen prevzem digitalnih potrdil SIGEN-CA z brskalnikom MS Internet Explorer 7 na operacijskem sistemu Windows Vista. Pred prevzemom je potrebno spremeniti nekatere nastavitve in vključiti korenski potrdili overiteljev SIGEN-CA in SIGOV-CA, kot je navedeno v navodilih.

 

29.05.2007 Konec vzdrževalnih del  

Vzdrževalna dela so bila končana ob 15.30 uri.

 

22.05.2007 Najava vzdrževalnih del 29.5.2007  

V torek, 29.5.2007, bomo izvedli obširnejša vzdrževalna dela na strežnikih Overitelja na MPJU, zato spletne strani SIGEN-CA ne bodo dostopne od 14. ure do predvidoma 16. ure. V tem času ne bo možen prevzem digitalnih potrdil SIGEN-CA.

 

18.05.2007 Veljavnost nove politike delovanja in amandmaja  

Danes sta začela veljati v prejšnjem obvestilu navedena Amandma št. 1/3.0 k politiki SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte in Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe verzija 3.1

 

10.05.2007 Najava amandmaja k politiki delovanja in nove politike delovanja  

Overitelj na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo najavlja objavo amandmaja k obstoječi politiki delovanja in sicer:

Overitelj na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo najavlja objavo nove politike delovanja in sicer:

Politika in amandma stopita v veljavo z 18. majem 2007.

 

23.02.2007 Prevzem digitalnih potrdil SIGEN-CA ponovno omogočen.  

Prevzem digitalnih potrdil zaradi tehničnih težav ni bil mogoč od 22. februarja 2007 (9:36) do 23. februarja 2007 (16:05).

 

22.02.2007 Prevzem digitalnih potrdil SIGEN-CA trenutno ni mogoč  

Danes, 22. februarja 2007, od 9:36 dalje zaradi tehničnih težav prevzem digitalnih potrdil SIGEN-CA ni možen. Težave odpravljamo.

 

13.11.2006 Strežniki SIGEN-CA občasno nedostopni  

Danes, 13. novembra 2006, od 8:30 do 12.ure strežniki SIGEN-CA občasno niso bili dostopni zaradi okvare požarne pregrade.

 

13.10.2006 Strežniki SIGEN-CA nedostopni  

Danes, 13. oktobra 2006, od 12:10 do 13:25 ter od 15:12 do 16:57 strežniki SIGEN-CA niso bili dostopni zaradi okvare na komunikacijski opremi.

 

12.6.2006 Izdanih 50.000 digitalnih potrdil SIGEN-CA 

Danes je število izdanih potrdil SIGEN-CA preseglo 50.000. Devetega julija letos bo minilo pet let od začetka delovanja SIGEN-CA.

 

29.5.2006 Nova spletna storitev za razvijalce 

Za razvijalce aplikacij je na voljo spletna storitev za preverjanje identifikacijskih podatkov, vezanih na digitalno potrdilo:https://storitve-ca.gov.si.

 

21.4.2006 Najava vzdrževalnih del 

V torek, 25. aprila 2006, bomo izvedli obsežnejša vzdrževalna dela, zato bo od 15.30 do 19.30 moteno delovanje SIGEN-CA.

 

28.2.2006 Novi politiki delovanja SIGEN-CA 

Z današnjim dnem začneta veljati novi politiki delovanja, spremenjeni so tudi obrazci. Najdete jih na spletni strani dokumenti.php. Istočasno smo v želji, da bi bile bolj pregledne, spremenili tudi spletne strani.

 

23.2.2006 Najava vzdrževalnih del  

V ponedeljek, 27. februarja 2006, bo od 17.00 do 19.00 zaradi vzdrževalnih del moteno delovanje SIGEN-CA.

 

21.2.2006 Najava novih politik delovanja  

Overitelj na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo najavlja objavo novih politik delovanja in sicer:

Politiki stopita v veljavo z 28. februarjem 2006.

 

30.1.2006 Cenik storitev Overitelja na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo 

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Navodila o lastni dejavnosti na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo je minister za javno upravo izdal Cenik storitev Overitelja na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo. Soglasje k ceniku je dala Vlada RS dne 17.01.2006. Cenik začne veljati dne 30.01.2006.

 

25.1.2006 Priprava nove politike delovanja SIGEN-CA  

Overitelj na Centru Vlade RS za informatiko, v okviru katerega je pričel delovati izdajatelj SIGEN-CA, se po novem imenuje Overitelj na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo RS, saj je Center Vlade RS za informatiko v skladu z Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002, 56/2003, 61/2004, 123/2004; ZDU-1) in Sklepom o spremembah Sklepa o organizaciji in delovnem področju Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko (Uradni list RS, št. 132/2004) prešel pod okrilje novoustanovljenega Ministrstva za javno upravo RS. Ustrezno temu je potrebno popraviti politike delovanja Overitelja in spremembe prijaviti na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Postopek je v teku in pričakujemo, da bodo nove politike objavljene do konca februarja 2006.

 

5.4.2005 Prekinitev delovanja spletnih strežnikov SI-CA 

Zaradi nujnih vzdrževalnih del spletni strežniki ne bodo dosegljivi danes, 5.4.2005, predvidoma od 15. do 15.30.

 

8.12.2004 Slovenija sodeluje v pilotskem projektu povezovanja nacionalnih overiteljev digitalnih potrdil EBGCA, katerega namen je izmenjava e-dokumentov med administracijami držav EU

Prvega decembra 2004 je bil v Bruslju drugi sestanek "Information Security Expert Group" za projekt Bridge/Gateway CA - EBGCA , ki sta se ga udeležila dr. Aleš Dobnikar in Aleš Pelan. Cilj projekta je omogočiti medsebojno povezovanje overiteljev digitalnih potrdil administracij držav članic ter priprava ustreznih organizacijskih in tehničnih priporočil, potrebnih za izvedbo takega sistema. Poseben poudarek je na izmenjavi podatkov med overitelji s protokolom TSL (Trust Service Provider List). Sodelujejo lahko članice, ki že imajo vzpostavljeno PKI. Predvidoma bo sodelovala tudi IDA CA, ki izdaja digitalna potrdila za potrebe evropske komisije. Predviden zaključek projekta je maja 2005. Slovenija sodeluje z overiteljema SIGEN-CA in SIGOV-CA. Poleg Slovenije se je prijavilo še osem držav, zaenkrat pa samo tri izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje v projektu.

 

29.11.2004 Konferenca "The future of electronic identity in Europe"

V Pragi se bo 9. in 10. decembra 2004 odvijala konferenca, kjer bodo evropski in ameriški strokovnjaki predstavili stanje in razvojne trende glede elektronske identitete in to predvsem na področju javne uprave in zdravstva. Z referatom "Modern Government Services through eIDs" bo sodeloval tudi dr. Aleš Dobnikar, vodja Sektorja za upravljanje digitalnih potrdil na Centru Vlade za informatiko. Program konference je na strani http://www.eeurope-smartcards.org/.

 

16.11.2004 Posvetovanja z referenti in informatiki Prijavnih služb SIGEN-CA za fizične osebe

Danes se je v prostorih Centra Vlade RS za informatiko (CVI) na Langusovi 4 v Ljubljani začel cikel štirih posvetovanj z referenti in informatiki Prijavnih služb SIGEN-CA za fizične osebe. Posvetovanja so namenjena izmenjavi izkušenj in informacij o sprejemu in vnosu zahtevkov v aplikacijo, pregledu dela prijavne službe in predstavitvi izdajatelja digitalnih potrdil SIGEN-CA. Posvetovanj, še dveh novembra in enega decembra, naj bi se udeležilo 268 referentov in informatikov iz prijavnih služb upravnih enot. Na upravnih enotah prijavna služba deluje že od leta 2001. V tem času je bilo fizičnim osebam izdanih okoli 29.000 digitalnih potrdil. Izdajatelj kvalificiranih digitalnih potrdil na CVI bo pripravil še dva sklopa posvetovanj tudi za uslužbence Davčne uprave Republike Slovenije, kjer zahtevke za izdajo digitalnih potrdil sprejema 65 uslužbencev. Sicer pa od poletja letos prijavna služba za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil deluje tudi na 42-ih diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije po vsem svetu.

Predavanja vodijo:

dr. Aleš Dobnikar - SI*CA

dr. Davorka Šel - Pregled dela Prijavne službe SIGEN-CA za fizične osebe

Simon Simčič - Težave pri aplikaciji Prijavne službe SIGEN-CA za fizične osebe

Barbara Jemec - Novosti, napotki in opozorila pri delu z aplikacijo Prijavne službe SIGEN-CA za fizične osebe

 

25.10.2004 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

Glavni inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 13.10.2004 opravil redni inšpekcijski pregled delovanja prijavne službe SIGEN-CA overitelja na Centru Vlade RS za informatiko. Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora usposobljenosti kadrov in ustreznosti postopkov pri preverjanju istovetnosti oseb v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uredba). Pri pregledu ni ugotovil kršitve določb ZEPEP-a ali Uredbe, kar je potrdil z izdanim sklepom z dne 22.10.2004.

 

9.9.2004

Konferenca INDO 2004

V času od 13. do 15. septembra 2004 bo v Portorožu potekalo 11. srečanje informatikov v javni upravi z mednarodno udeležbo. Posvetovanje je namenjeno vsem, ki so soudeleženi pri izgradnji ITkT infrastrukture, ki delajo v izobraževalnih procesih s področja informatike, pri uvajanju e-poslovanja ali kako drugače prispevajo k hitrejšemu prehodu v informacijsko družbo EU (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/). Na konferenci bosta predstavljena tudi projekta elektronska posebna izkaznica in E-računi.

Več informacij si preberite na: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

 

8.9.2004 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

Glavni inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 2.9.2004 opravil redni inšpekcijski pregled delovanja prijavne službe SIGEN-CA overitelja na Centru Vlade RS za informatiko. Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora usposobljenosti kadrov in ustreznosti postopkov pri preverjanju istovetnosti oseb v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uredba). Pri pregledu ni ugotovil kršitve določb ZEPEP-a ali Uredbe, kar je potrdil z izdanim sklepom z dne 6.9.2004.

 

7.9.2004

Prijavna služba SIGEN-CA na slovenskih ambasadah in diplomatsko-konzularnih predstavništvih

Na slovenskih ambasadah in diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 42 državah je začela delovati prijavna služba izdajatelja digitalnih potrdil SIGEN-CA (Slovenian General Certification Authority), namenjena Slovencem v tujini, ki sta jo zagotovila Center vlade RS za informatiko in Ministrstvo za zunanje zadeve. Po vzpostavitvi prve prijavne službe za slovenske državljane na upravnih enotah in nato še druge prijavne službe za podjetja na finančnih uradih, pomeni vzpostavitev nove, tretje prijavne službe, približanje sodobnih storitev e-uprave tudi Slovencem v tujini, za katere je še posebej pomembno, da lahko opravljajo določene storitve na oddaljen, elektronski način. Tako so zdaj slovenskim izseljencem, zdomcem in zamejcem po internetu dostopne storitve e-uprave, elektronska oddaja vlog na upravne enote, vpogled v lastne posebne podatke (štirinajst dni pred volitvami bo tukaj npr. možno preveriti ali je državljan vpisan v volilni imenik), storitve finančne službe, dostop do geodetskih podatkov, zemljiške knjige, sodnega registra, ....

Za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA potrebujejo slovenski državljani veljaven posebni dokument s sliko, vse informacije vključno s seznamom in osnovnimi podatki diplomatsko-konzularnih predstavništev pa so na voljo na spletnih straneh www.sigen-ca.si.

 

3.9.2004

Prekinitev delovanja spletnih strežnikov SI-CA

V četrtek, 2. septembra 2004, je bil zaradi komunikacijskih težav onemogočen dostop do spletnih strežnikov SI-CA v času od 16.10 do 18.30.

 

8.6.2004

Obisk delegacije madžarskega Ministrstva za informatiko in komunikacije 9. junija 2004


Na Centru vlade za informatiko (CVI) bo jutri, v sredo, 9. junija 2004, na obisku delegacija madžarskega Ministrstva za informatiko in komunikacije pod vodstvom državnega podsekretarja Bele Mohacsija, ki se bo v Sloveniji mudila na enodnevnem delovnem obisku. Madžarski delegaciji, ki jo bo sprejel dr. Aleš Dobnikar, bodo predstavljene slovenske izkušnje pri uvajanju elektronskega podpisa, zagotavljanju legitimnega elektronskega poslovanja, ter priložnosti za povezovanje tako v našem kot v širšem evropskem prostoru.

 

7.6.2004 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

Glavni inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 4.6.2004 opravil redni inšpekcijski pregled overitelja pri Centru Vlade RS za informatiko v zvezi z nadzorom izpolnjevanja zahtev določb Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in Uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uredba). Pri pregledu ni ugotovil kršitve določb ZEPEP-a ali Uredbe, kar je potrdil s 4. 6.2004 izdanim sklepom.

 

4.6.2004

Obvestilo o vzdrževalnih delih

V torek, 8. junija 2004, bo od 6.00 do 10.00 zaradi vzdrževalnih del moteno delovanje SIGEN-CA in zato ne bo mogoče prevzemati digitalnih potrdil SIGEN-CA.

 

21.5.2004

Obvestilo za skrbnike strežnikov

Zaenkrat ima imenik x500.gov.si, v katerem so shranjena digitalna potrdila SIGOV-CA in SIGEN-CA, privzeto nastavitev, da vrača potrdila in CRL v obliki ASCII, oziroma na zahtevo odjemalca tudi v binarni obliki. V začetku junija bomo to spremenili tako, da bo imenik vračal potrdila samo še v binarni obliki, kot je določeno za protokol LDAPv3 (več o tem).

 

13.4.2004

Obvestilo o prijavni službi

Prijavna služba SIGEN-CA za fizične osebe in za poslovne subjekte bo v času od 21. do 24. 4. 2004 delovala na prireditvi Teleinfos .

 

26.3.2004 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

Glavni inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 25.3.2004 opravil redni inšpekcijski pregled overitelja pri Centru Vlade RS za informatiko v zvezi z nadzorom izpolnjevanja zahtev določb Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in Uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uredba). Pri pregledu ni ugotovil kršitve določb ZEPEP-a ali Uredbe, kar je potrdil s 25. 3.2004 izdanim sklepom.

 

25.3.2004 Vlagateljem zahtevkov za digitalna potrdila SIGEN-CA, ki teh še niso prevzeli

Če želite z digitalnim potrdilom SIGEN-CA elektronsko oddati napoved za odmero dohodnine 2003, vam svetujemo, da s prevzemom potrdila ne odlašate do zadnjega dne. Po uspešno opravljenem prevzemu digitalnega potrdila po navodilih, objavljenih na strani http://www.sigen-ca.si/prevzem-spletno.php, je namreč potrebno opraviti še registracijo uporabnika na spletnih straneh Davčne uprave (http://edavki.durs.si) in šele nato lahko dejansko oddate elektronski obrazec za odmero dohodnine.
S tem obvestilom vas želimo zgolj opozoriti na možnost, da bi morebitne težave pri prevzemu potrdila lahko zavlekle postopek oddaje dohodnine. V večini primerov sicer poteka postopek prevzema digitalnega potrdila brez težav. V nekaterih primerih pa se lahko pojavijo težave zaradi neustreznih brskalnikov (starejše verzije, ustrezni varnostni popravki niso naloženi, brskalnik ne podpira močne enkripcije, itd.), kar lahko podaljša postopek prevzema potrdila. Zato priporočamo, da izvedete postopek prevzema vsaj nekaj dni pred zadnjim rokom za oddajo dohodninske napovedi za leto 2003.

 

9.3.2004 Obvestilo o okvari na komunikacijski opremi

Zaradi hujše okvare na komunikacijski opremi Centra Vlade za informatiko danes od 12:30 do 14:10 ni bilo možno prevzemati digitalnih potrdil.


25.2.2004 Obvestilo o roku za izdajo digitalnih potrdil

Vse državljane oziroma fizične osebe, ki želijo oddati napoved za dohodnino prek interneta z uporabo digitalnega potrdila SIGEN-CA, prosimo, da za potrdilo zaprosijo čimprej. Ko bodo oddali vlogo za potrdilo na upravni enoti, lahko traja do deset dni, da jim bo SIGEN-CA poslala kodi za prevzem potrdila v skladu s Politiko izdajatelja SIGEN-CA.
Ob tem naj opozorimo, da morajo vsi bodoči imetniki na zahtevku predložiti delujoč in veljaven naslov svoje e-pošte. Elektronsko obvestilo o odobritvi prejmejo na ta naslov takoj ob oddaji zahtevka na upravni enoti.


20.10.2003 Obvestilo o prijavni službi

Prijavna služba SIGEN-CA za državljane bo v času od 21. do 24. 10. 2003 delovala na prireditvi INFOS v Cankarjevem domu v Ljubljani. Uradne ure so od 9. - 11. in 12. - 17. ure


20.10.2003 Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

Glavni inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 9.9.2003 opravil redni inšpekcijski pregled overitelja pri Centru Vlade RS za informatiko v zvezi z nadzorom izpolnjevanja zahtev določb Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in Uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uredba). Pri pregledu ni ugotovil kršitve določb ZEPEP-a ali Uredbe, kar je potrdil s 6. 10.2003 izdanim sklepom.


9.7.2003 Obvestilo o pričetku delovanja prijavne službe SIGEN-CA na finančnih uradih DURS za poslovne subjekte

Z današnjim dnem pričenja delovati prijavna služba za oddajo zahtevkov za kvalificirana digitalna potrdila za POSLOVNE SUBJEKTE na finančnih uradih/izpostavah Davčne uprave Republike Slovenije (več informacij).

 

28.5.2003 Obvestilo o vzdrževalnih delih 2.6.2003

V ponedeljek, 2. junija 2003, med 17.00 in 19.00 bo zaradi vzdrževalnih del moteno delovanje spletnih strežnikov in zato ne bo mogoče prevzemati digitalnih potrdil SIGEN-CA.

 

29.4.2003

Obvestilo o prijavni službi

Prijavna služba SIGEN-CA za fizične osebe bo v času od 5. do 8. 5. 2003 od 8.30 do 16.30 ure delovala na Microsoftovi NT konferenci 2003 v Hotelu Emona v Portorožu.

 

8.4.2003

Obvestilo o prijavni službi

Prijavna služba SIGEN-CA za fizične osebe bo v času od 9. do 12. 4. 2003 delovala na prireditvi TeleINFOS v Cankarjevem domu v Ljubljani.

 

28.10.2002 Obvestilo o vzdrževalnih delih 30.10.2002

V sredo, 30. oktobra 2002, med 16.00 in 18.00 bo zaradi vzdrževalnih del moteno delovanje spletnih strežnikov in zato ne bo mogoče prevzemati digitalnih potrdil SIGEN-CA.

 

15.10.2002

Obvestilo o prijavni službi

Prijavna služba SIGEN-CA za fizične osebe ter pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti bo v času od 21. do 25. 10. 2002 delovala na prireditvi InterINFOS v Cankarjevem domu v Ljubljani.

 

17.9.2002 Obvestilo o vzdrževalnih delih 20.9.2002

V petek, 20. septembra 2002, med 19.00 in 19.30 bo zaradi vzdrževalnih del moteno delovanje centralnega imenika in zato ne bo mogoče prevzemati digitalnih potrdil SIGEN-CA.


10.9.2002 Obvestilo za uporabnike MS Internet Explorer o varnostni luknji

Microsoft je 28.avgusta objavil obvestilo Microsoft Security Bulletin MS02-048, v katerem opozarjajo uporabnike, da so odkrili varnostno luknjo v postopku kreiranja zahtevka za digitalno potrdilo v MS Internet Explorerju na operacijskih sistemih Windows 98 in novejših. Napaka je v "Certificate Enrollment Active X Control" in omogoča napadalcu, da na uporabnikovi delovni postaji zbriše digitalna potrdila, ki so v shrambi. Uporabniki naj si zato naložijo ustrezen popravek po navodilih v tem Microsoftovem obvestilu.


9.8.2002

Prekinitev delovanja zaradi vzdrževalnih del

V soboto, 17.8.2002, bodo na Centru Vlade za informatiko izvajali obsežnejša vzdrževalna dela, zato strežniki SIGEN-CA ne bodo dostopni predvidoma od 18. ure do uro po polnoči iz sobote na nedeljo.

(obvestilo CVI)


5.7.2002

Overitelj na CVI najavlja objavo novih politik delovanja:

  • Politiko SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti
  • Politiko SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe.

Politike stopijo v veljavo z dne 15. 7. 2002

   
10.4.-12.4. 2002 Prijavna služba SIGEN-CA za fizične osebe ter pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti deluje na prireditvi TELEINFOS med 10. in 12. 4. 2002.
   
11.01.2002 http://www.sigen-ca.si/prevzem-ie.php

Na spletni strani
http://www.sigen-ca.si/spletna/prevzem-ie-navodila-5.php
smo objavili nova navodila za prevzem spletnega digitalnega potrdila z brskalnikom MS Internet Explorer. Pri prevzemu je potrebno uporabiti CSP "Microsoft Enhanced Cryptographic Provider 1.0" tudi pri novejših operacijskih sistemih (na primer Win 2000, Win NT, ...). Ob morebitnih težavah se obrnite na Center za podporo uporabnikom (tel.: 01 4788590, e-pošta: )


22.10.-26.10. 2001

Prijavna služba SIGEN-CA za fizične osebe deluje na prireditvi INFOS 2001.

 

 

11.10.2001

SIGEN-CA bo pričela z izdajo digitalnih potrdil za pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, dne 15. oktobra 2001.

 

   

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS