MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

ADRESAR ENTRUST

 

Vsebina poglavja Adresar Entrust:

 

a

Uvod

S pomočjo adresarja Entrust (angl. Entrust Address Book) lahko upravljate z digitalnimi potrdili, ki jih potrebujete za komunikacijo z drugimi osebami. Adresar Entrust predstavlja vašo povezavo z digitalnimi potrdili, ki so shranjena v Imeniku Javne uprave. Digitalna potrdila nato shranite lokalno na vašo delovno postajo v Posebni adresar (angl. Personal Address Book), ki je sestavni del adresarja Entrust. S pomočjo adresarja Entrust lahko:

-> shranite digitalna potrdila oseb znotraj in izven vaše domene Entrust,
-> dodajate digitalna potrdila v vaš Posebni adresar,
-> ustvarite seznam naslovnikov (angl Recipient list),
-> urejate sezname naslovnikov,
-> si ogledate naslovnikove lastnosti in lastnosti seznama naslovnikov,
-> izvozite vaše digitalno potrdilo,
-> izvajate enostavno in napredno iskanje po Imeniku Javne uprave.

a

Dostop do adresarja Entrust

Naredite eno od naštetega:

-> V opravilni vrstici okolja Windows izberite "Start"> "Programi">"Entrust">"Entrust Address Book" ali pa


-> Pritisnite z desnim gumbom miške na ikono v obliki ključa, ki se nahaja v opravilni vrstici okolja Windows in nato iz priročnega menija izberite "Entrust Address Book" ali pa


-> katerokoli datoteko in pritisnite desni gumb na miški, nato pa iz priročnega menija izberite "Entrust Advanced">"Entrust Address Book".

 


Odprlo se bo pogovorno okno "Entrust Address Book".

a

O naslovnikih

Naslovniki so osebe, ki lahko dešifrirajo datoteke, ki ste jih vi zanje šifrirali. Entrust/Entelligence vam omogoča, da pri šifriranju datotek izberete naslovnike znotraj in tudi izven domene SIGEN-CA. Naslovnike lahko tudi dodate v vaš Posebni adresar (angl. Personal Address Book) in zanje določite varnostne nastavitve.

a

Dodajanje naslovnikov izven domene SIGEN-CA v vaš Posebni adresar

Preden šifrirate datoteko za naslovnika izven domene SIGEN-CA morate vključiti njegovo posebno digitalno potrdilo v adresar Entrust. Uporabniki izven domene SIGEN-CA vam lahko pošljejo svoja digitalna potrdila v .key ali .p7c obliki. Naslovnika izven domene SIGEN-CA lahko v Posebni adresar dodate na naslednji način:

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, izberite v meniju "View">"Personal Address Book".
2. Izberite "File">"New Recipient". Odprlo se bo pogovorno okno "New Recipient".
3. Poiščite datoteko .key ali .p7c, ki jo želite dodati.
4. Pritisnite Odpri. S tem bo naslovnik dodan v vaš Posebni adresar.

Namig: Naslovnika izven vaše domene Entrust prav tako lahko dodate v vaš Posebni adresar na enega od naslednjih načinov:

-> izberite in prenesite datoteko .key ali .p7c v Entrust Address Book.
-> dvakrat kliknite datoteko .key ali .p7c

Opozorilo: K datoteki .key je pridružen validacijski niz. Validacijski niz je enkratna informacija v .key datoteki. Za več informacij o validacijskem nizu si oglejte Izvoz vašega digitalnega potrdila iz "Entrust Address Book".

a

Dodajanje naslovnika iz Imenika Javne uprave v Posebni adresar:

V ta namen morate poiskati naslovnika v Imeniku Javne uprave, ga izbrati med rezultati iskanja po Imeniku Javne uprave in ga dodati v vaš Posebni adresar. Vaš posebni adresar lahko vključuje posamezne naslovnike ali pa tudi seznam naslovnikov.

Postopek:

1. Odprite Entrust Address Book.
2. Izberite "View">"Directory Search".
3. Poiščite naslovnika v Imeniku Javne uprave tako, da vpišete njegovo ime in priimek v polje "Search" in pritisnete gumb "Search". Za več informacij si oglejte Iskanje po Javnem Imeniku.
4. Izberite enega ali več naslovnikov med rezultati iskanja.
5. Izberite "Edit">"Add to personal Address Book". Naslovnik, ki ste ga izbrali, je tako dodan v vaš Posebni adresar.

a

Preimenovanje naslovnika v Posebnem adresarju

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, izberite v meniju "View">"Personal Address Book".
2. Izberite naslovnika v Posebnem adresarju.
3. Izberite "Edit">"Rename".
4. Vnesite novo ime.
5. Pritisnite "Enter". Naslovnik je sedaj preimenovan.

a

Brisanje naslovnika iz Posebnega adresarja

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, izberite v meniju "View">"Personal Address Book".
2. Izberite naslovnika iz Posebnega adresarja.
3. Pritisnite "Edit">"Delete". Prikazalo se bo opozorilno sporočilo.
4. Izberite "Yes", če zagotovo želite izbrisati naslovnika. Sedaj je naslovnik izbrisan.

Namig: Prav tako lahko izberete naslovnika v vašem Posebnem adresarju in pritisnete tipko "Delete" na tipkovnici.

a

Izbira naslovnika zaščitenih datotek

1. Izberite datoteko, ki jo želite šifrirati ali podpisati in pritisnite desni gumb na miški.
2. V priročnem meniju izberite "Secure for list">"Select Recipients". Odprlo se bo pogovorno okno "Select Recipients".


3. Naslovnike lahko prenesete iz vašega Posebnega adresarja v Seznam naslovnikov (angl. Recipient List) na enega od naslednjih načinov:

-> Izberite naslovnika v Posebnem adresarju in naredite dvojni klik.
-> Izberite naslovnika v Posebnem adresarju ter ga z miško prenesite v seznam "Selected Recipient".
-> Izberite naslovnika v Posebnem adresarju in pritisnite "Add".

4. Pritisnite "OK". Datoteka je sedaj zavarovana za izbranega naslovnika.

Opozorilo: Potem ko enkrat ustvarite seznam naslovnikov, ga lahko vsakič izberete iz padajočega menija "Secure for List".

a

Zaščita datotek za izbrane naslovnike

1. Izberite datoteko, ki jo želite šifrirati ali podpisati in pritisnite desni gumb na miški.
2. V priročnem meniju izberite "Secure for list">"Select Recipients". Odprlo se bo pogovorno okno "Select Recipients". Če doslej še niste izbrali naslovnika, si oglejte poglavje Izbira naslovnika zaščitenih datotek.
3. Izberite opcijo "Encrypt" za šifriranje.
4. Izberite opcijo "Sign" za podpisovanje.
5. Pritisnite "Advanced Options". Odprlo se bo pogovorno okno "Advanced Options".
6. Izberite "Use compression when encrypting or signing", če želite datoteko bistveno manjše velikosti.


7. Izberite "ASCII encode when encrypting or signing", če želite da Entrust/Entelligence uporabi ASCII format pri šifriranju datotek. Če ta opcija ni izbrana, uporablja Entrust/Entelligence binarni format.
8. Če imate posebne zahteve, lahko spremenite šifrirni algoritem v polju "Encryption Algorithm". Privzeti šifrirni algoritem je CAST-128.
9. Pritisnite "OK" v pogovornem oknu "Advanced Options".
10. Pritisnite "OK" v pogovornem oknu "Select Recipients".

Opozorilo: Opcije, ki ste jih pravkar izbrali, bodo povozile nastavitve iz pogovornega okna "Entrust Options".

a

Shranjevanje izbranih naslovnikov v seznam naslovnikov (angl. Recipient List)

1. Izberite datoteko, ki jo želite šifrirati ali podpisati in pritisnite desni gumb na miški.
2. V priročnem meniju izberite "Secure for list">"Select Recipients". Odprlo se bo pogovorno okno "Select Recipients". Če doslej še niste izbrali naslovnika, si oglejte poglavje Izbira naslovnika zaščitenih datotek.
3. Kliknite z desnim gumbom na miški kjerkoli v seznamu "Selected Recipients".
4. V priročnem meniju kliknite "Save as Recipient List". Novi seznam je označen in poimenovan "New Recipient List".
5. Preimenujte novi seznam naslovnikov. Za več informacij o tem postopku si oglejte poglavje Preimenovanje seznama naslovnikov.

a

Izbira več naslovnikov hkrati

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen v meniju, izberite "View">"Personal Address Book".
2. Pritisnite in držite tipko "shift" ter z miško izberite naslovnike, ki so eden pod drugim. Če so naslovniki na seznamu ločeni, jih izberete tako, da držite tipko"ctrl" in izbirate posamične naslovnike.

Opozorilo: Več naslovnikov hkrati in sezname naslovnikov lahko izbirate le, če so na istem nivoju v vašem Posebnem adresarju.

a

Prikaz lastnosti digitalnega potrdila izbranega naslovnika

Z naslovniki, katerih digitalna potrdila (npr. datoteke .key ali .p7m) ste vnesli v svoj Posebni adresar, vzpostavljate direktno zaupanje. Lastnosti njihovih digitalnih potrdil si lahko ogledate v pogovornem oknu "View Certificate".

Postopek:

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, izberite v meniju "View">"Personal Address Book".
2. Izberite naslovnika v Posebnem adresarju.
3. Izberite "View">"Properties". Odprlo se bo pogovorno okno "View Certificate", v katerem so prikazane informacije o digitalnem potrdilu izbranega naslovnika.
4. Pritisnite "Close".

Namig: Lastnosti digitalnega potrdila naslovnika lahko prikažete tudi na naslednje načine:

-> z desnim gumbom na miški kliknite na naslovnika in iz priročnega menija izberite "Properties",
-> z dvoklikom na naslovnika.

a

Izvoz digitalnega potrdila iz adresarja Entrust

Če želite, da pošiljatelji izven domene SIGEN-CA šifrirajo datoteke za vas, jim morate predhodno poslati vaše digitalno potrdilo Entrust. Datoteka z digitalnim potrdilom bo imela končnico .key ali pa .p7c. Datoteko .key pošljite uporabnikom programske opreme Entrust izven domene SIGEN-CA, datoteko .p7c pa tistim, ki ne uporabljajo programske opreme Entrust, uporabljajo pa e-poštne sisteme, ki omogočajo S/MIME.
Obe datoteki nastaneta pri generiranju vašega profila Entrust. Po privzeti nastavitvi se nahajajo na imeniku c:\Program Files\Entrust\Entrust Profile\. Prav tako jih lahko kadarkoli ustvarite z izvozom vašega digitalnega potrdila.

Postopek izvoza vašega digitalnega potrdila iz Entrust Address Book:

1. Odprite Entrust Address Book.
2. Kliknite "File">"Export My Certificate".
Odprlo se bo pogovorno okno "Export Certificate", v katerem piše, da sta bili vaši datoteki z digitalnim potrdilom ustvarjeni. V pogovornem oknu je tudi prikazan validacijski niz, ki je povezan z datoteko .key. Validacijski niz je digitalni razpoznavna informacija .key datoteke. Kadarkoli pošljete komu datoteko .key, morate tej osebi sporočiti tudi validacijski niz po drugi varni poti (npr. po telefonu ali pa posebno). Ko nato ta oseba uvozi .key datoteko, se avtomatično izpiše tudi validacijski niz. Oseba mora nato primerjati ta validacijski niz z nizom, ki ste ji ga poslali po drugi varni poti. V primeru, da se ta dva niza razlikujeta, datoteka .key ni veljavna in jo morate ponovno poslati.
Validacijski niz si lahko ogledate v pogovornem oknu "View Certificate". Za več informacij o tem si oglejte Pogovorno okno za ogled digitalnega potrdila.
3. Pritisnite "Close" v pogovornem oknu "Export Certificate".

Opozorilo: Vaše digitalno potrdilo lahko izvozite tudi s pomočjo pogovornega okna "Entrust Options". Za več informacij o tem si oglejte Izvoz vašega digitalnega potrdila v poglavju Nastavitev opcij Entrust.

a

O seznamu naslovnikov

Poleg izbire posameznih naslovnikov in določanja varnostnih opcij vsakič, ko zanje zavarujete datoteko, lahko shranite skupino naslovnikov na seznam z ustreznim imenom in določite varnostne opcije za celotni seznam naslovnikov. V programu Entrust/Entelligence se ta seznam imenuje angl. "Recipient List". Seznam naslovnikov je zbirka naslovnikov, ki je shranjena pod ustreznim imenom (npr. sodelavci na projektu). Ko izberete šifriranje za seznam "sodelavci na projektu", bo datoteka šifrirana za vsakega posameznika s tega seznama.
Seznam naslovnikov lahko vključuje osebe iz vaše institucije, ali pa institucij, katerih overitelj je medsebojno priznan z vašim overiteljem. Ta skupina oseb se imenuje tudi domena SIGEN-CA. Seznam naslovnikov lahko vključuje tudi osebe, ki so izven domene SIGEN-CA. Če želite vključiti te osebe, morate najprej uvoziti njihova digitalna potrdila v vaš Entrust Address Book. Za več informacij o tem si oglejte Dodajanje naslovnikov izven vaše domene Entrust v vaš Posebni adresar.
Seznam naslovnikov lahko uporablja več uporabnikov programske opreme Entrust/Entelligence. Na primer, če vi in vaši sodelavci uporabljate isti seznam naslovnikov, si ga lahko delite, namesto da bi vsak od vas imel svojo kopijo. Delite si lahko seznam naslovnikov, ki ste ga sami ustvarili in tudi seznam naslovnikov, ki so ga ustvarili drugi.

a

Priprava seznama naslovnikov s pomočjo datotečnega menija

Pri tem, ko kreirate seznam naslovnikov, lahko tudi dodate druge člane in določate varnostne opcije zanje. Seznam naslovnikov lahko kasneje kadarkoli spremenite.

Postopek:

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, izberite v meniju "View">"Personal Address Book".
2. Iz menija izberite "File">"New Recipient List". Odprlo se bo pogovorno okno "Recipient list properties", v polju "Recipient list" pa bo vpisano "New Recipient List". To ime lahko zamenjate z drugim imenom.


3. Pritisnite "Modify Members". Odprlo se bo pogovorno okno "Modify Members".
4. Iz padajočega menija pod "Look in" izberite "Personal Address Book".
5. Naredite eno izmed naslednjih možnosti:

-> izberite enega ali več naslovnikov in pritisnite "Add".
-> Pritisnite "Add All", da vključite vse naslovnike in sezname naslovnikov iz Posebnega adresarja (angl. Personal Address Book) v seznam naslovnikov.
-> če želite odstraniti naslovnika s seznama naslovnikov, ga izberite in pritisnite "Remove".

Naslovniki bodo prikazani v seznamu "Recipient list members".

Opozorilo: Prav tako lahko v padajočem meniju polja "Look in" izberete "Directory Search", izvedete iskanje naslovnikov in rezultate iskanja prenesete v seznam naslovnikov. Za več informacij si oglejte poglavja Enostavni način iskanja naslovnikov.

6. Pritisnite "OK". Zaprlo se bo pogovorno okno "Modify Members".
7. Izberite ustrezne varnostne nastavitve za seznam naslovnikov. Za več informacij si oglejte Varovanje datotek namenjenih več naslovnikom.
8. Pritisnite "OK". Zaprlo se bo pogovorno okno "Recipient List Properties". Novi seznam naslovnikov bo prikazan v Posebnem adresarju.

Namig: Seznam naslovnikov lahko ustvarite z izbiro obstoječega seznama naslovnikov in pritiskom na "Edit" > "Duplicate Recipient List". Novi seznam naslovnikov bo poimenovan "Copy of " in bo vseboval vse naslovnike iz obstoječega seznama.

a

Dodajanja naslovnika v seznam naslovnikov

Naslovnika lahko dodate v seznam naslovnikov ob kreiranju tega seznama, ali pa kadarkoli kasneje.

Postopek:

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, izberite v meniju "View">"Personal Address Book".
2. Izberite seznam naslovnikov in pritisnite desni gumb na miški.
3. V padajočem meniju izberite "Properties". Odprlo se bo pogovorno okno "Properties".
4. Izberite "Modify Members". Odprlo se bo pogovorno okno "Modify members".
5. V padajočem meniju pod "Look in" izberite "Personal Address Book". Naredite eno od naslednjih možnosti:

-> izberite enega ali več naslovnikov in pritisnite "Add".
-> Pritisnite "Add All", da vključite vse naslovnike in sezname naslovnikov iz Posebnega adresarja v seznam naslovnikov (angl. Personal Address Book).

Naslovniki bodo prikazani v seznamu "Recipient list members".

Opozorilo: Prav tako lahko v padajočem meniju polja "Look in" izberete "Directory Search", izvedete iskanje naslovnikov in rezultate iskanja prenesete v seznam naslovnikov. Za več informacij si oglejte poglavje Enostavni način iskanja naslovnikov.

6. Pritisnite "OK". Zaprlo se bo pogovorno okno "Modify Members".
7. Pritisnite "OK". Zaprlo se bo pogovorno okno "Recipient List Properties".

Namig: Naslovnike lahko izberete v glavnem seznamu in jih nato z miško prenesete v seznam "Recipient List Members".

a

Brisanje naslovnika s seznama naslovnikov

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, v meniju izberite "View">"Personal Address Book".
2. Izberite seznam naslovnikov in pritisnite desni gumb na miški.
3. V priročnem meniju izberite "Properties". Odprlo se bo pogovorno okno "Recipient List Properties".
4. Kliknite "Modify Members". Odprlo se bo pogovorno okno "Modify Members".
5. Izberite naslovnika s seznama naslovnikov in kliknite "Remove". Izbrani naslovnik bo izbrisan s seznama naslovnikov.
6. Pritisnite "OK". Zaprlo se bo pogovorno okno "Modify Members".
7. Pritisnite "OK". Zaprlo se bo pogovorno okno "Recipient List Properties".

a

Priprava seznama naslovnikov z izbiro naslovnikov v Posebnem adresarju

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, v meniju izberite "View">"Personal Address Book".
2. Izberite enega ali več naslovnikov v Posebnem adresarju (angl. Personal Address Book).
3. V meniju izberite "File">"New Recipient list from Selection". Novi seznam naslovnikov bo poimenovan "New recipient List". Vsebuje naslovnike, ki ste jih izbrali.
4. Preimenujte vaš novi seznam naslovnikov. Za več informacij si oglejte poglavje Preimenovanje seznam naslovnikov.

Namig: Novi seznam naslovnikov prav tako lahko tudi kreirate iz izbranih naslovnikov v Posebnem adresarju tako, da kliknete z desnim gumbom na miški na izbrane naslovnike in v priročnem meniju izberete "New Recipient List from Selection".

a

Priprava seznama naslovnikov z izbiro naslovnikov v Imeniku Javne uprave

1. Odprite Entrust Address Book.
2. Izberite "Directory Search" v padajočem meniju polja "Look-in".
3. V polje "Search for" vtipkajte skupino znakov, ki jih želite poiskati. Enostavno iskanje bo iskalo priimke in celotna imena, ki se ujemajo z vpisanim nizom. Npr. Če želite poiskati osebe, katerih priimek se začne na Š, vtipkajte "S". Rezultat iskanja bo vrnil imena kot npr. Spela Debela ali pa Dejan Suhel.
4. Kliknite "Search". Prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem bo prikazano napredovanje iskanja. Če želite prekiniti iskanje pritisnite "Cancel". Če želite izvesti novo iskanje, najprej kliknite "Clear Search", da izbrišete rezultate iskanja. Rezultati vašega iskanja bodo prikazani v glavnem oknu.
5. Izberite enega ali več naslovnikov med rezultati iskanja.
6. V meniju izberite "File">"New Recipient List from Selection". Novi seznam naslovnikov bo poimenovan "New Recipient List". Vsebuje naslovnike , ki ste jih predhodno izbrali.
7. Preimenujte seznam naslovnikov. Za več informacij si oglejte poglavje Preimenovanje seznama naslovnikov.

Namig: Seznam naslovnikov lahko kreirate iz izbranih naslovnikov tako, da z desnim gumbom na miški pritisnete na izbrane naslovnike ter v priročnem meniju izberete "New Recipient List from Selection".

a

Preimenovanje seznama naslovnikov

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, izberite v meniju "View">"Personal Address Book".
2. Izberite seznam naslovnikov iz vašega Posebnega adresarja.
3. Kliknite "Edit">"Rename".
4. Vnesite novo ime.
5. Pritisnite "Enter". Seznam naslovnikov je sedaj preimenovan.

 

a

Brisanje seznama naslovnikov

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, izberite v meniju "View">"Personal Address Book".
2. Izberite Seznam naslovnikov iz vašega Posebnega adresarja.
3. Pritisnite "Edit">"Delete". Prikazalo se bo opozorilno sporočilo.
4. Pritisnite "Yes", če resnično želite izbrisati izbrani seznam naslovnikov. Seznam naslovnikov je sedaj izbrisan.

Namig: Seznam naslovnikov ravno tako lahko izbrišete v Posebnem adresarju tako, da ga označite in pritisnete tipko "Delete" na tipkovnici.

a

Razširitev seznama naslovnikov

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, izberite v meniju "View">"Personal Address Book".
2. Izberite seznam naslovnikov.
3. Pritisnite "+" simbol pred ikono "recipient list". Seznam naslovnikov se bo razširil tako, da bodo prikazani vsi naslovniki, ki jih vsebuje.

Namig: Seznam naslovnikov lahko razširite tudi tako, da dvakrat kliknete nanj.

a

Krčenje seznama naslovnikov

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, izberite v meniju "View">"Personal Address Book".
2. Izberite seznam naslovnikov.
3. Pritisnite "-" simbol pred ikono "recipient list". Seznam naslovnikov se bo skrčil tako, da ne bodo več prikazani naslovniki, ki jih vsebuje.

Namig: Seznam naslovnikov lahko skrčite tudi tako, da dvakrat kliknete nanj.

a

Prikaz lastnosti seznama naslovnikov

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, v meniju izberite "View">"Personal Address Book".
2. Izberite seznam naslovnikov.
3. Pritisnite "View">"Properties". Odprlo se bo pogovorno okno "Recipient List Properties", v katerem so prikazani naslovniki izbranega seznama naslovnikov in njegove varnostne nastavitve. Pritisnite "Advanced Options", če želite videti šifrirni algoritem, ki je bil uporabljen za zavarovanje datotek.

Opozorilo: Lahko spreminjate naslovnike s seznama naslovnikov, njegove varnostne nastavitve, ne morete pa spreminjati imena seznama naslovnikov, medtem ko gledate njegove lastnosti.

Namig: Prav tako lahko prikažete lastnosti seznama naslovnikov s pritiskom desnega gumba na miški na izbranem seznamu naslovnikov in izbiro "Properties" iz priročnega menija.

a

Souporaba seznama naslovnikov

Ta priročna lastnost seznama naslovnikov omogoča souporabo istega seznama naslovnikov z drugimi uporabniki Entrust/Entelligence znotraj domene SIGEN-CA. Na primer: Če vi in vaši sodelavci redno uporabljate isti seznam naslovnikov, si ga lahko delite, namesto da vsak od vas uporablja svojo lastno kopijo tega seznama.

Postopek:

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, izberite v meniju "View">"Personal Address Book".
2. Izberite seznam naslovnikov.
3. Pritisnite "File">"Share Recipient List". Odprlo se bo pogovorno okno "Share Recipient List". Datoteka s seznamom naslovnikov, ki jo souporabljate z uporabniki vaše domene Entrust ima končnico .srl. To datoteko lahko shranite na katerokoli lokacijo, do katere lahko dostopajo osebe, s katerimi želite souporabljati seznam naslovnikov.
4. Izberite seznam naslovnikov, do katerega boste imeli skupni dostop s sodelavci.
5. Pritisnite "Save". Če želite deliti isti seznam naslovnikov z drugimi uporabniki, jim pošljite datoteko .srl, ki jo morajo uvoziti.

Opozorilo: .srl datoteko lahko shranite tudi na direktorij, do katerega lahko dostopajo drugi uporabniki. Na ta način jim boste omogočili uporabo izbranega seznama naslovnikov.

a

Uvoz seznama naslovnikov za souporabo

Seznam naslovnikov, ki ga je pripravila druga oseba lahko tudi vi uporabljate. Preden začnete uporabljati tak seznam naslovnikov, ga morate uvoziti.

Postopek uvoza:

1. Odprite Entrust Address Book. Po privzeti nastavitvi je nastavljen pogled Posebni adresar (angl. Personal Address Book). Če le-ta ni nastavljen, v meniju izberite "View">"Personal Address Book".
2. Pritisnite "File">"Import Shared Recipient List". Odprlo se bo pogovorno okno "Shared Recipient List".
3. Izberite enega ali več seznamov naslovnikov, ki jih želite souporabljati.
4. Pritisnite "Open".

Opozorilo: Seznama naslovnikov za souporabo, ki ste ga uvozili ne morete več spreminjati.

a

O naslovnikih iz Imenika Javne uprave (angl Directory)

a

Iskanje po Imeniku Javne uprave

Imenik Javne uprave vsebuje digitalno potrdilo javnega ključa za šifriranje vseh uporabnikov domene SIGEN-CA. Javni ključ za šifriranje drugih uporabnikov potrebujete za šifriranje datotek, ki ste jim jih namenili. Entrust/Entelligence se poveže z imenikom, od koder dobi digitalno potrdilo javnega ključa za šifriranje.
Entrust/Entelligence prav tako preveri seznam preklicanih potrdil (ki je prav tako shranjen v Imeniku Javne uprave), ko preverja digitalno potrdilo javnega ključa za šifriranje in digitalno potrdilo javnega ključa za verifikacijo digitalnega podpisa.
V Imeniku Javne uprave lahko izvajate enostavna in tudi kompleksna iskanja, v svoj Posebni adresar lahko dodajate digitalna potrdila uporabnikov iz Imenika. Za več informacij o tem, si oglejte Dodajanje naslovnikov iz Imenika Javne uprave v Posebni adresar. Za več informacij o digitalnih potrdilih si oglejte poglavje Vrste potrdil.

a

Enostavni način iskanja

1. Odprite Entrust Address Book.
2. Izberite "Directory Search" v padajočem meniju polja "Look in".
3. V polje "Search for" vtipkajte skupino znakov, ki jih želite poiskati. Enostavno iskanje bo iskalo priimke in celotna imena, ki se ujemajo z vpisanim nizom. Npr. Če želite poiskati osebe, katerih priimek se začne na Š, vtipkajte "S". Rezultat iskanja bo vrnil imena kot npr. Spela Debela ali pa Dejan Suhel.
4. Kliknite "Search". Prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem bo prikazano napredovanje iskanja. Če želite prekiniti iskanje, pritisnite "Cancel". Če želite izvesti novo iskanje, predhodno kliknite "Clear Search", da izbrišete rezultate iskanja. Rezultati vašega iskanja bodo prikazani v glavnem oknu skupaj z lastnostmi digitalnega potrdila.

Opozorila:
1. Če dobite med rezultati iskanja več potrdil za isto osebo, se ta med seboj razlikujejo po tipu potrdila (osebna, spletna) in izdajatelju potrdil (SIGOV-CA, SIGEN-CA). Naziv izdajatelja potrdila je zapisan v delu razločevalnega imena pod atributom "ou". Tip potrdila pa je zapisan na 9. in 10. mestu serijske številke uporabnika ("SerialNumber"):

cifra na 9. in 10. mestu serijske številke uporabnika
tip potrdila
20
posebno za pravne osebe in zaposlene v javni upravi
16
spletno za pravne osebe
14
spletno za zaposlene v javni upravi
12
spletno za fizične osebe
10
spletno za strežnike

Če želite šifrirati datoteke za uproabnike programa Entrust, morate izbrati naslovnikovo posebno potrdilo.

2. Če vtipkate "*" v polje "Search for", bo rezultat iskanja vseboval prvih 300 naslovnikov iz javnega imenika potrdil, ker je iskanje omejeno na prvih 300 zadetkov.

Če želite prikazati veljavne in neveljavne rezultate iskanja, onemogočite opcijo "Show Valid Search Results" v meniju "View". Ta opcija je po privzeti nastavitvi omogočena in omogoča prikaz samo veljavnih rezultatov iskanja. Če želite prikazati vzroke za neveljavnost, lahko 2 krat kliknete na neveljavnega uporabnika. Za več informacij o neveljavnih uporabnikih iz Imenika Javne uprave se posvetujte z vašim Administratorjem Entrust.

Namig: Pritisnite "Clear Search", če želite izbrisati vse rezultate iskanja in začeti novo iskanje.

a

Napredni način iskanja

V primeru, da želite iskati naslovnike znotraj domene SIGEN-CA, po drugem kriteriju, kot pa je njihovo ime, morate uporabiti napredni način iskanja. Pogovorno okno "Advanced Search" vam omogoča iskanje ljudi na osnovi atributov iz Imenika Javne uprave, kot so ime, serijska številka, elektronski poštni naslov, ipd..

Postopek:

1. Odprite Entrust Address Book.
2. V padajočem meniju polja "Look in" izberite "Directory Search".
3. Pritisnite "Advanced Search" (ikona, ki se nahaja na desni strani gumba "Search"). Odprlo se bo pogovorno okno "Advanced Search".
4. Vnesite skupino znakov, ki jo želite poiskati v polje "Find". Če vnesete "*", bo rezultat iskanja vseboval vse osebe, ki se nahajajo v bazi za iskanje, ki ste jo izbrali. Iskanje je omejeno na prvih 300 zadetkov.
5. Izberite atribut v padajočem meniju polja "Based on". Atributi direktorija, po katerih lahko iščete, so določeni v vaši entrust.ini datoteki.
6. Izberite bazo za iskanje v padajočem meniju polja "in". Ime baze za iskanje je sestavljeno iz tipa potrdila (osebno, spletno) in imena izdajatelja (SIGOV-CA, SIGEN-CA). Izbira "All locations" vsebuje vse baze, vendar zaradi lažjega iskanja priporočamo izbiro baze v kateri se nahaja iskan naslovnik (npr. SIGEN-CA posebna potrdila).
7. Pritisnite "Add to Search Criteria". Seznamu kriterijev za iskanje bodo dodani tisti, ki ste jih pravkar določili. Če ste si premislili, izberite kriterij, ki ga želite odstraniti in pritisnite "Remove Search Criterion".
8. Pritisnite želeno opcijo za prikaz v polju "Atributes to display".
9. Kliknite "Start Search". Prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem bo prikazano napredovanje iskanja. Če je bilo vaše iskanje neuspešno, boste dobili izpis "Search results: Found 0 entries", v nasprotnem primeru pa bodo rezultati, ki ustrezajo kriterijem za iskanje izpisani pod "Search results".
10. Če vam določeni rezultati iskanja ne ustrezajo, jih v polju "Search Results" označite in pritisnite "Remove".
11. Če si želite ogledati podatke o digitalnem potrdilu naslovnika, ga izberite med rezultati iskanja v polju "Search Results" in pritisnite "Properties". Odprlo se bo pogovorno okno "View certificate" z lastnostmi digitalnega potrdila izbrane osebe.

Opozorilo: Prikazane lastnosti digitalnega potrdila, ki ste jih dobili s pomočjo iskanja po Imeniku, nikoli ne vsebujejo validacijskega niza.

12. Pritisnite "OK". Zaprlo se bo pogovorno okno "Advanced Search". Vaši rezultati iskanja bodo sedaj prikazani v glavnem seznamu Entrust Address Book.

Opozorila:

V polje "Find" morate vedno vpisati neko vrednost.

Če želite prikazati tako veljavne, kot tudi neveljavne rezultate iskanja, onemogočite opcijo "Show Valid Search Results" v meniju "View". Ta opcija je po privzeti nastavitvi omogočena in povzroča prikaz samo veljavnih rezultatov. Na neveljavni rezultat iskanja lahko 2 krat kliknete, za prikaz vzrokov za neveljavnost rezultata. Za več informacij o neveljavnih rezultatih se posvetujte z vašim administratorjem Entrust.

Namig: Pogovorno okno za napredni način iskanja lahko prikažete tudi s klikom na "Tools">"Advanced Search" v Entrust Address Book.

a

Prikaz lastnosti digitalnega potrdila iz Imenika Javnege uprave

1. Odprite Entrust Address Book.
2. V padajočem meniju polja "Look in" izberite "Personal Address Book" ali pa "Directory Search" pogled.
3. Izberite digitalno potrdilo v glavnem seznamu.
4. Pritisnite "View">"Properties". Odprlo se bo pogovorno okno "View Certificate", kjer so prikazane lastnosti digitalnega potrdila.
5. Pritisnite "Close". Zaprlo se bo pogovorno okno "View Certificate".

Opozorilo: Prikazane lastnosti digitalnega potrdila, ki ste jih dobili s pomočjo iskanja po Imeniku Javne uprave (directory search) nikoli ne vsebujejo validacijskega niza. Za več informacij o validacijskem nizu si oglejte poglavje Izvoz digitalnega potrdila iz adresarja Entrust.

 

 

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS