MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

PROGRAM ENTRUST/EXPRESS ZA MS OUTLOOK

 

 

Vsebina poglavja navodila za delo s programom Entrust/Express za MS Outlook

Pogoj za pošiljanje in prejemanje zaščitene elektronske pošte z e-poštnim odjemalcem MS Outlook, kot je opisano v nadaljevanju tega poglavja, je posedovanje posebnega digitalne potrdila in programa Entrust Express za MS Outlook, ki je del programskega paketa Entrust Desktop Solutions.

Pošiljanje zaščitene elektronske pošte

1. V e-poštnem odjemalcu MS Outlook pripravite novo sporočilo in pritisnite "send".


(slika 1)

2. Odprlo se bo pogovorno okno (slika 2), v katerem lahko izberete varnostne opcije, s katerimi želite zaščititi vaše sporočilo in tudi priponko. Če želite sporočilo skupaj s priponko samo šifrirati označite "Encrypt this message", če želite sporočilo skupaj s priponko samo podpisati, označite "Digitally sign this message". Če pa želite sporočilo podpisati in šifrirati, izberite obe opciji.
V nadaljevanju izberite format v katerem bo zaščiteno vaše sporočilo. Izberite Entrust, če pošiljate zaščiteno sporočilo naslovniku, ki uporablja programsko opremo Entrust Desktop Solutions, v nasprotnem primeru pa izberite S/MIME format (to je standardni format za pošiljanje zaščitene elektronske pošte, ki ga pozna večina e-poštnih odjemalcev). Pritisnite OK.


(slika 2)

3. Odprlo se bo pogovorno okno Entrust/Express (slika 3) s sporočilom, da morate v nadaljevanju izbrati Entrust profil. Pritisnite OK.


(slika 3)

4. Odprlo se bo pogovorno okno za prijavo v Entrust (slika 4). V polju "Profil name" izberite profil, ki ga želite uporabljati ter v polje "Password" vnesite pripadajoče geslo. Pritisnite OK.


(slika 4)

5. V pogovornem oknu, ki ga prikazuje slika 5 pritisnite "Yes".


(slika 5)

6. Odprlo se bo pogovorno okno (slika 6), s pomočjo katerega lahko poiščete digitalno potrdilo naslovnika. Naslovnikovo digitalno potrdilo potrebujete, če želite sporočilo, ki ga pošiljate, šifrirati za tega naslovnika. Pritisnite "Address Book", če imate naslovnikovo digitalno potrdilo shranjeno v svojem posebnem adresarju. V nasprotnem primeru poiščite naslovnika v e-imeniku javne uprave s pritiskom na gumb "Directory".


(slika 6)

7. V pogovornem oknu "Select a Recipient" (slika 7) vpišite v polje "Search for" ime ali priimek naslovnika, čigar digitalno potrdilo iščete ter pritisnite Search. Rezultati iskanja se bodo izpisali v spodnjem okvirju. Med njimi izberite digitalno potrdilo naslovnika in pritisnite OK.


(slika 7)

8. Okno na sliki 8 prikazuje napredovanje šifriranja in/ali podpisovnja sporočila ter priponke. Po zaključenem šifriranju in/ali podpisovanju bo zaščiteno sporočilo avtomatično poslano izbranemu naslovniku.


(slika 8)

9. Poslano sporočilo si lahko ogledate v mapi Sent items (slika 9). Posebna ikona (ovojnica s ključavnico) ponazarja, da je bilo poslano sporočilo zaščiteno.

 

10. Vrsto zaščite poslanega sporočila lahko preverite tako, da ga odprete in v meniju izberete "Express">"Message Properties" (slika 9).


(slika 9)

11. Odprlo se bo pogovorno okno "Message Properties" (slika 10). Zavihek "General" prikazuje algoritem, s katerim je bilo sporočilo šifrirano in/ali podpisano ter ali je bil sporočilu dodan časovni žig.


(slika 10)

12. Zavihek "Certificate Status" (slika 11) prikazuje lastnosti digitalnega potrdila pošiljatelja sporočila. Lastnosti, ki jim digitalno potrdilo ustreza, so označene s kljukicami, ostale pa so označene z opozorilnim znakom. S pritiskom na gumb "View Certificate" si lahko ogledate vsebino pošiljateljevega digitalnega potrdila.


(slika 11)

 

Prejemanje zaščitene elektronske pošte

 

1. Prejeta sporočila se nahajajo v mapi Inbox. Posebna ikona (ovojnica s ključavnico) ponazarja, da je bilo prejeto sporočilo zaščiteno bodisi s šifriranjem ali podpisom ali pa šifrirano in podpisano hkrati (slika 11).


(slika 12)

2. Postavite se na zaščiteno sporočilo in dvakrat kliknite nanj. Odprlo se bo pogovorno okno za prijavo v Entrust "Entrust Login" (slika 13).


(slika 13)

 

3. Sporočilo bo dešifrirano in overjen bo digitalni podpis pošiljatelja sporočila. Napredovanje dešifriranja in overjanja podpisa bo prikazano v posebnem oknu. Po zaključene dešifriranju in overjanju podpisnika se bo odprlo okno z vsebino sporočila, ki ste ga prejeli (slika15). Vrsto zaščite prejetega sporočila lahko preverite tako, da v meniju izberete "Express">"Message Properties" (slika 14).


(slika 14)

4. Odprlo se bo pogovorno okno "Message Properties" (slika 15). Zavihek "General" prikazuje algoritem, s katerim je bilo sporočilo šifrirano in/ali podpisano ter ali je bil sporočilu dodan časovni žig. Zavihek "Certificate Status" prikazuje lastnosti digitalnega potrdila pošiljatelja sporočila. Lastnosti, ki jim digitalno potrdilo ustreza, so označene s kljukicami, ostale pa so označene z opozorilnim znakom. S pritiskom na gumb "View Certificate" si lahko ogledate vsebino pošiljateljevega digitalnega potrdila.


(slika 15)

5. Potem ko sporočilo zaprete, bo v mapi Inbox označeno s simbolom, ki označuje prebrana sporočila. Tako sporočilo namreč ni več zaščiteno (slika 16).


(slika 16)

6. Če sporočilo ponovno odprete in v menuju izberete Express (slika 17), podatki o zaščiti sporočila niso več vidni, za razliko od primera, ki ga prikazuje slika 14.


(slika 17)

 

 

 

 

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS