MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

ZAHTEVANA PROGRAMSKA OPREMA ZA POSEBNA DIGITALNA POTRDILA

Posebna kvalificirana digitalna potrdila lahko uporabljate s pomočjo programske opreme Entrust Desktop Solutions, ki jo sestavljajo naslednji programi:

Entrust/Entelligence,
True Delete in
Entrust Express za MS Outlook.

Programski paket Entrust Desktop solutions lahko uporabljate, če imate posebno digitalno potrdilo.

Entrust/Entelligence je del programskega paketa Entrust Desktop Solutions. Entrust/Entelligence se uporablja za zaščito datotek bodisi s šifriranjem ali podpisovanjem in za varno brisanje datotek. Datoteke lahko zaščitite za lastno uporabo in tudi za druge osebe. Če želite šifrirati datoteke za druge osebe, morajo tudi te imeti posebna digitalna potrdila, do katerih morate imeti dostop. Digitalna potrdila oseb iz domene Entrust (v nadaljevanju domene SIGEN-CA) so javno dostopna v Imeniku Javne uprave, digitalna potrdila oseb izven domene SIGEN-CA pa vam lahko te osebe pošljejo (glej poglavje Dodajanje naslovnikov izven domene SIGEN-CA v vaš posebni adresar).

True Delete je del programskega paketa Entrust Desktop Solutions, ki pri brisanju datotek omogoča njihovo popolno odstranitev z vaše delovne postaje. Pri navadnem brisanju datoteke njenega imena namreč ni več videti v Raziskovalcu, vendar pa njena vsebina ostaja zapisana na trdem disku ali pa na disketi, dokler se na to mesto ne shrani druga datoteka. Do takrat pa je tudi možno povrniti vsebino zbrisanih datotek s pomočjo sofisticiranih orodij za analizo trdih diskov. "TrueDelete" odstrani vse sledi brisanih datotek z vaše delovne postaje. Po brisanju s "TrueDelete" datotek ni več mogoče povrniti tudi z najbolj sofisticiranimi orodji za analizo diskov. "TrueDelete" se aktivira pri brisanju datoteke z lokalnega diska (vključno s trdim diskom, disketo in preostalimi prenosnimi mediji). Kot primer: "TrueDelete" se aktivira, ko praznite Koš, ko brišete datoteko s tipko "Delete" ali pa ko aplikacija sama briše svoje začasne (temporary) datoteke.

Entrust/Express za MS Outlook je dodatek za zaščito e-poštnih sporočil, ki se ob namestiti programskega paketa Entrust Desktop Solutions samodejno vgradi v MS Outlook. Entrust/Express omogoča šifriranje in podpisovanje poslanih sporočil ter branje prejetih sporočil, ki so bila podpisana ali pa za vas šifrirana. Uporaba Entrust/Expressa za zaščito datotek je tako preprosta, kot je navadno pošiljanje e-poštnih sporočil. Ob namestitvi programa Entrust/Express se bodo v meniju programa MS Outlook pojavile dodatne ikone.

 

 

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS