MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

OGLED DIGITALNEGA POTRDILA

 

 

Vsebina poglavja Ogled digitalnega potrdila:

a

Pogovorno okno za ogled digitalnega potrdila

Pogovorno okno za ogled digitalnega potrdila je sestavni del aplikacije Entrust/Entelligence. V njem si lahko ogledate podrobnosti vašega digitalnega potrdila, ali pa digitalnega potrdila drugih oseb.

Postopek:

1. V Raziskovalcu izberite šifrirano datoteko in pritisnite desni gumb na miški. Šifrirane datoteke imajo končnico .ent ali .p7m dodano originalnemu imenu datoteke.
2. Iz priročnega menija izberite Lastnosti. Odprlo se bo pogovorno okno lastnosti.
3. Izberite listič Entrust.


4. Izberite "View Certificate". Odprlo se bo pogovorno okno "View certificate", v katerem so prikazane podrobnosti o digitalnem potrdilu osebe, ki je datoteko podpisala in/ali šifrirala.
5. Pritisnite "OK".

Namig: Pogovorno okno "View Certificate" lahko odprete tudi na enega od naslednjih načinov:

-> V pogovornem oknu "Entrust Options" pritisnite "View Certificate",
-> V Entrust adresarju izberite naslovnika in pritisnite "View" > "Properties",
-> Pritisnite z desnim gumbom miške na izbrano datoteko in nato pritisnite "Entrust Advanced" > "Verify", nato pa pritisnite "View Certificate".

Za več podrobnosti si oglejte Ogled lastnega digitalnega potrdila.

a

Ogled podrobnosti digitalnega potrdila

Digitalno potrdilo javnega ključa za šifriranje, digitalno potrdilo javnega ključa za verifikacijo podpisa in digitalno potrdilo overitelja si lahko ogledate v pogovornem oknu "View Certificate". Spodnja tabela prikazuje podatke, ki jih vidite ob prikazu podrobnosti digitalnega potrdila.

prikazano
pomen
This certificate is used for Tip prikazanega potrdila: za javni ključ za šifriranje, za javni ključ za overjanje podpisa, ali za overiteljevo verifikacijo. Za več informacij si oglejte Tipi potrdil.
Issued to Ime imetnika digitalnega potrdila.
Email address Elektronski poštni naslov imetnika digitalnega potrdila.
Issued to (unique name) Celotno ime imetnika potrdila v Imeniku Javne uprave.
Certificate issued by Overitelj, čigar naloga je overjanje avtentičnosti uporabnikovih javnih ključev. Ker je vaš overitelj podpisal digitalna potrdila oseb iz domene SIGEN-CA, lahko s tem, ko zaupate svojemu overitelju, zaupate tudi osebam, ki so v domeni SIGEN-CA.
Valid from Datum, ko je začelo veljati digitalno potrdilo
Valid until Datum, ko poteče veljavnost digitalnega potrdila.
Serial number Enotna številka, podobno kot matična številka, ki označuje uporabnika v javnem imeniku in omogoča razlikovanje od uporabnikov z istim imenom.
Certificate format Format digitalnega potrdila (verzija standarda X.509)
MD5 fingerprint Prstni odtis potrdila, ki je edinstven za vsako potrdilo.
Validation string Niz alfanumeričnih znakov, ki se avtomatsko generira, ko izvozite Entrust .key datoteko. Uporablja se za verifikacijo veljavnosti datoteke .key, takrat ko jo pošljete drugemu naslovniku.

 

a

Dodajanje digitalnega potrdila v adresar

Adresar Entrust vsebuje digitalna potrdila oseb, ki so izven domene SIGEN-CA in jim želite pošiljati zavarovane datoteke. Ko dodate digitalno potrdilo v adresar, pomeni, da temu potrdilu tudi zaupate.

Postopek dodajanja potrdila v adresar:

1. Odprite pogovorno okno "View Certificate", da lahko prikažete digitalno potrdilo, ki bi ga radi dodali v adresar. Za postopek si oglejte Pogovorno okno za ogled digitalnega potrdila.
2. Pritisnite "Add to Entrust Address Book". Digitalno potrdilo je avtomatsko dodano.
3. Pritisnite "Close".

 

a

Tipi potrdil

V pogovornem oknu "View Certificate" si lahko ogledate naslednje tipe digitalnih potrdil:

Digitalno potrdilo javnega ključa za šifriranje, vsebuje lastnikovo ime in javni ključ za šifriranje. Osebe, ki želijo šifrirati sporočila za lastnika tega digitalnega potrdila, uporabljajo ta ključ za šifriranje njemu namenjenih sporočil.

Digitalno potrdilo javnega ključa za overjanje podpisa vsebuje lastnikovo ime in javni ključ za overjanje podpisa. Prejemniki uporabljajo ta ključ za overjanje digitalnega podpisa lastnika ključa. Digitalno potrdilo javnega ključa za overjanje je ponavadi vključeno v datotekah, ki so bile podpisane s pripadajočim ključem za podpisovanje.

Digitalno potrdilo overitelja vsebuje overiteljev javni ključ za overjanje. Entrust uporablja ta javni ključ za overjanje podpisov na drugih digitalnih potrdilih. Digitalno potrdilo vašega overitelja je shranjeno v vašem profilu Entrust.

 

 

 

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS