MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME ENTRUST DESKTOP SOLUTION

 

1. Namestiveni program Entrust Desktop Solution dobite na našem strežniku. Program shranite na posebni računalnik in ga poženite.


2. Po zagonu namestitvenega programa se odpre pozdravno okno.3. V pogovornem oknu na spodnji sliki pritisnite "Next".

4. V pogovornem oknu na spodnji sliki pritisnite "Accept".

5. V pogovornem oknu na spodnji sliki pritisnite "Next".

6. V pogovornem oknu na spodnji sliki pritisnite "Next".

7. V pogovornem oknu na spodnji sliki pritisnite "Next".

8. V primeru, da se vam prikaže spodnje pogovorno okno, pritisnite "Next".

9. V pogovornem oknu Create New profile izberite "No".

10. V pogovornem oknu na spodnji sliki izberite "Finish".

11. V pogovornem oknu Restart obvezno izberite "Yes". Vaš računalnik se bo ponovno zagnal.

12. Če še nimate svojega profila Entrust (to je ob prvi namestitvi programa Entrust Desktop Solutions), morate pred nadaljevanjem dela najprej namestiti čitalec pametne kartice (to velja samo za primer, da želite imeti digitalno potrdilo shranjeno na pametni kartici) in nato kreirati svoj profil Entrust. Navodila za kreiranje profila so opisana v poglavju Kreiranje profila.

 

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS