MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

PREVZEM POSEBNEGA DIGITALNEGA POTRDILA SIGEN-CA

 

Vsebina poglavja Prevzem posebnega potrdila SIGEN-CA

Uvod

Vse informacije, ki so potrebne za zaščito datotek in odstranitev le-te, so zbrane v Entrustovem profilu. To je datoteka, v kateri so shranjeni ključi za šifriranje in ključi za dešifriranje datotek. Vsebuje tudi digitalno potrdilo overitelja SIGEN-CA in vašo identifikacijo. Omogoča uporabo programa Entrust/Entelligence z drugimi uporabniki SIGEN-CA in z uporabniki medsebojno priznanih overiteljev. Vsebina profila je zaradi varnosti šifrirana.

Po namestitvi programa Entrust/Entelligence morate obvezno kreirati svoj profil. Če uporabljate pametno kartico, se bo profil shranil tja. Sicer pa se shrani na disku vašega računalnika.

Lahko pa se zgodi, da bi vseeno želeli kreirati nov profil ali obnoviti obstoječega. Novega kreirate v primeru:

  • če še nimate profila,
  • če na vašem računalniku uporabljajo Entrust/Entelligence tudi drugi uporabniki,
  • če želite spremeniti ime vašega profila.

Opozorilo: Upoštevajte, da potrebujete samo en profil. Naknadno kreiranje profilov je opcija, ki vam je na voljo.

Obstoječi profil je potrebno regenerirati:

  • če ste izgubili originalnega,
  • če je originalni profil uničen,
  • če ste pozabili geslo,
  • če slutite, da je nekdo izrabil vaš profil,
  • če slutite, da nekdo pozna vaše geslo.
Postopek regeneriranja se imenuje angl. recovering Entrust profile.

Prevzem posebnega potrdila - kreiranje novega profila

Nov profil se lahko kreira v primerih:

-> če še nimate profila,
-> če bodo tudi drugi uporabljali Entrust/Entelligence ali katero drugo Entrust aplikacijo na vašem računalniku,
-> če želite svoje dodatne profile.

Ostali uporabniki se lahko prijavijo na vaš računalnik in Entrust/Entelligence brez kreiranja novih profilov, seveda, če imajo dostop do svojih že obstoječih profilov. Na primer, če imajo varen dostop preko mreže, če ga imajo shranjenega na pametni kartici ali na disketi. Če še nimajo svojega profila, potem s pomočjo vaše instalacije Entrust/Entelligence kreirajo svoje profile.

Če želite kreirati dodatni profil zase, se morate zavedati, da seznam naslovnikov in adresar, ki ste ju kreirali s svojim prejšnjim profilom, ne bo na voljo pri uporabi vašega novega profila. Kreirati boste morali novi seznam naslovnikov in adresar.

V prvem koraku kreiranja novega profila morate pri overitelju SIGEN-CA zaprositi za dodelitev digitalnega potrdila. Če je prošnja odobrena, boste na varen način prejeli referenčno številko in avtorizacijsko kodo.

Opozorilo: Dokler ne uporabite referenčne številke in avtorizacijske kode, ju morate hraniti na varnem mestu. Ko ju enkrat uporabite, nista več veljavni.

Postopek prevzema posebnega potrdila na pametno kartico

1. Pritisnite "Start" v opravilni vrstici okolja Windows. Iz priročnega menija izberite "Programi" > "Entrust" > "Entrust Profile" > "Create Entrust Profile". Odprlo se bo pogovorno okno za kreiranje (Slika 1) .


Slika 1.

Drugi način prijave: Kliknite z desnim gumbom na miški na ikono v orodni vrstici (slika 2) in nato izberite "Create Entrust Profile ".


Slika 2.

2. V pogovornem oknu Crete Entrust Profile vpišite v polje "Reference number" referenčno številko ter v polje "Authorization code" avtorizacijsko kodo (slika spodaj). Nato kliknite Naprej.


Slika 3.

3. V naslednjem oknu pritisnite "Browse" in poiščite lokacijo profila, kamor želite, da se shrani del vašega profila (podatki za seznam preklicanih potrdil - CRL(angl. certificate revocation list) in datoteki s potrdilom v formatih .key ter .p7c). Ključi in digitalno potrdilo pa bodo shranjeni na pametni kartici, kar ponazarja oznaka v polju "Store profile on hardware token (card)". Nato kliknite Naprej.


Slika 4.

4. V pogovornem oknu "Create Entrust Profile" vpišite ime svojega profila (slika 5) in kliknite Naprej.


Slika 5.

5. V naslednjem oknu kliknite Naprej (slika 6).


Slika 6.

6. Naslednje okno ponazarja potek kreiranja vašega profila (slika 7). Procesa ne prekinjajte in počakajte, da se zaključi!


Slika 7.

7. Po zaključku kreiranja profila se bo odprlo okno, ki ga prikazuje slika 8. V polje "New Password" vnesite geslo, ki ga boste potrebovali za prijavo v orodja programskega paketa Entrust Desktop Solutions. V oknu so zapisana pravila, ki jim mora ustrezati vaše geslo: geslo mora biti daljše od 7 in krajše od 26 znakov, vsebovati mora vsaj eno veliko črko, vsaj eno malo črko in vsaj eno številko. Geslo ne sme vsebovati dela imena vašega profila in ne sme vsebovati ponavljanj istega znaka. Pravila, ki jim geslo ne ustreza so označena z rdečimi križci. Za več podatkov o geslu preberite poglavje Nasveti za določitev gesla.


Slika 8.

8. Ko bo vaše geslo ustrezalo vsem pogojem, bodo ti označeni z zelenimi kljukicami (slika 9). Geslo nato ponovno vnesite v polje "Confirm Password". Za nadaljevanje kliknite Naprej.


Slika 9.

9. Za konec se bo odprlo okno z obvestilom, da je bil vaš profil kreiran in da je vaše potrdilo shranjeno v dveh formatih: .key in .p7c, ki se nahajata na mestu, ki ste ga določili za shranjevanje dela vašega profila. Za konec kliknite Dokončaj (slika 10).

Obvestilo: Če želite drugim uporabnikom poslati vaše digitalno potrdilo označite polje "I want to export my Entrust credentials". Uporabnikom orodij Entrust izven domene SIGEN-CA nato pošljite datoteko .key, če pa želite digitalno potrdilo poslati osebam, ki ne uporabljajo orodij Entrust, jim pošljite datoteko .p7c . Poleg tega jim morate poslati tudi validacijski niz po drugi varni poti.


Slika 10.

Postopek prevzema posebnega potrdila na disketo

1. Pritisnite "Start" v opravilni vrstici okolja Windows. Iz priročnega menija izberite "Programi" > "Entrust" > "Entrust Profile" > "Create Entrust Profile". Odprlo se bo pogovorno okno za kreiranje (Slika 11) .


Slika 11.

2. V pogovornem oknu Crete Entrust Profile vpišite v polje "Reference number" referenčno številko ter v polje "Authorization code" avtorizacijsko kodo (slika spodaj). Nato kliknite Naprej.


Slika 12.

3. V naslednjem oknu pritisnite "Browse" in poiščite lokacijo, kamor želite shraniti vaš profil - to je na disketo. Polje "Store profile on hardware token (card)" ne sme imeti kljukice. Nato kliknite Naprej.


Slika 13.

4. V pogovornem oknu "Create Entrust Profile" vpišite ime svojega profila (slika 14) in kliknite Naprej.


Slika 14.

5. V naslednjem oknu kliknite Naprej (slika 15).


Slika 15.

6. Naslednje okno ponazarja potek kreiranja vašega profila (slika 16). Procesa ne prekinjajte in počakajte, da se zaključi!


Slika 16.

7. Po zaključku kreiranja profila se bo odprlo okno, ki ga prikazuje slika 17. V polje "New Password" vnesite geslo, ki ga boste potrebovali za prijavo v orodja programskega paketa Entrust Desktop Solutions. V oknu so zapisana pravila, ki jim mora ustrezati vaše geslo: geslo mora biti daljše od 7 in krajše od 26 znakov, vsebovati mora vsaj eno veliko črko, vsaj eno malo črko in vsaj eno številko. Geslo ne sme vsebovati dela imena vašega profila in ne sme vsebovati ponavljanj istega znaka. Pravila, ki jim geslo ne ustreza so označena z rdečimi križci. Za več podatkov o geslu preberite poglavje Nasveti za določitev gesla. Za nadaljevanje kliknite Naprej.


Slika 17.

8. Za konec se bo odprlo okno z obvestilom, da je bil vaš profil kreiran in da je vaše potrdilo shranjeno v dveh formatih: .key in .p7c, ki se nahajata na mestu, ki ste ga določili za shranjevanje dela vašega profila. Za konec kliknite Dokončaj (slika 18).

Obvestilo: Če želite drugim uporabnikom poslati vaše digitalno potrdilo označite polje "I want to export my Entrust credentials". Uporabnikom orodij Entrust izven domene SIGEN-CA nato pošljite datoteko .key, če pa želite digitalno potrdilo poslati osebam, ki ne uporabljajo orodij Entrust, jim pošljite datoteko .p7c . Poleg tega jim morate poslati tudi validacijski niz po drugi varni poti.

 


Slika 18.

 

Regeneriranje profila

Če regenerirate svoj profil, boste lahko dešifrirali vse podatke, ki ste jih šifrirali s prejšnjim profilom. Če uporabite enako ime za profil, boste lahko uporabljali tudi prejšnji adresar (datoteka .pab) in seznam naslovnikov (datoteka .erl).

V prvem koraku regeneriranja profila morate pri izdajatelju SIGEN-CA zaprositi za dodelitev nove referenčne številke in avtorizacijske kode. Prejeli ju boste na varen način.

  Opozorilo: Dokler ne uporabite referenčne številke in avtorizacijske kode, ju morate hraniti na varnem mestu.

Postopek regeneriranja profila

1. Pritisnite "Start" v opravilni vrstici okolja Windows. Iz priročnega menija izberite "Programi" > "Entrust" > "Entrust Profile" > "Recover Entrust Profile". Odprlo se bo pogovorno okno za regeneriranje (slika spodaj)


Slika 19.

 

Drugi način prijave: Kliknite z desnim gumbom na miški na ikono v orodni vrstici Windows in nato izberite "Recover Entrust Profile" (slika spodaj)


Slika 20.

Odprlo se bo pogovorno okno za regeneriranje profila.

2. V polji morate vpisati referenčno številko in avtorizacijsko kodo. Nato kliknite Naprej.


Slika 21.

3. Kliknite "Browse" in poiščite lokacijo, kamor želite shraniti profil. Nato kliknite Naprej. (Če regenerirate profil, ker ste pozabili geslo, pojdite na lokacijo, kjer se nahaja vaš profil.)

4. Nato izberite eno od naslednjih dveh možnosti:

-> vpišite ime profila, če ste izgubili prejšnjega, ali
-> kliknite "Browse" in izberite obstoječega (v primeru, če ste pozabili geslo). Kliknite "OK".

5. Kliknite "OK".

6. Vnesite geslo v polje "New password".

  Opozorilo: Izberite dobro geslo. Poglejte si poglavje Nasveti za določitev gesla.

7. Ponovno vnesite geslo v polje "Confirm Password ". Nato kliknite Naprej.

 Izpiše se sporočilo, ki vas obvesti, da se je vaše potrdilo shranilo v dveh formatih, .key in .P7C.

8. Kliknite Dokončaj.

Sedaj je vaš Entrustov profil regeneriran. Lahko se prijavite in uporabljate Entrust/Entelligence.

 

 

 

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS