MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

PREDSTAVITEV IZDAJATELJA SIGEN-CA

 

SIGEN-CA (angl.: Slovenian General Certification -uthority) je izdajatelj kvalificiranih digitalnih potrdil overitelja na Ministrstvu za javno upravo (MJU) za fizične osebe in poslovne subjekte.

Potrdila SIGEN-CA izdaja overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo. To so potrdila, za katera velja najvišja stopnja varovanja in načela t.i. močne enkripcije, overitelj pa deluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/2000), Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/2000) in politikama delovanja SIGEN-CA:

Digitalna potrdila SIGEN-CA so namenjena:
 • za upravljanje s podatki javne uprave,
 • za dostop in izmenjavo podatkov, s katerimi upravlja javna uprava,
 • za varno elektronsko komuniciranje med imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil overitelja na MJU in
 • za storitve oz. aplikacije, za katere se zahteva uporaba digitalnih potrdil overitelja na MJU.

SIGEN-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za pravne in fizične osebe:

 • posebna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v poslovnih subjektih,
 • posebna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive oz. organizacijske enote poslovnih subjektov,
 • spletna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v poslovnih subjektih,
 • spletna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive oz. organizacijske enote poslovnih subjektov,
 • posebna kvalificirana digitalna potrdila za strežnike, s katerimi upravljajo poslovni subjekti,
 • spletna kvalificirana digitalna potrdila za strežnike, s katerimi upravljajo poslovni subjekti,
 • spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe.

več o vrstah in lastnostih digitalnih potrdil SIGEN-CA

Spletna kvalificirana digitalna potrdila izdajatelja SIGEN-CA se uporabljajo za:

 • varno spletno komuniciranje po protokolih SSL (angl. Secure Sockets Layer) in TLS (angl. Transport Layer Security),
 • varno pošiljanje elektronske pošte po protokolu S/MIME (angl. Secure Multipurpose Internet Mail Extensions),
 • šifriranje in dešifriranje podatkov v elektronski obliki,
 • digitalno podpisovanje podatkov v elektronski obliki ter izkazovanje istovetnosti imetnika,
 • storitve oz. aplikacije, za katere se zahteva uporaba spletnih kvalificiranih digitalnih potrdil izdajatelja SIGEN-CA.

Posebna kvalificirana digitalna potrdila izdajatelja SIGEN-CA se uporabljajo za:

 • šifriranje in dešifriranje podatkov v elektronski obliki,
 • digitalno podpisovanje podatkov v elektronski obliki ter izkazovanje istovetnosti imetnika,
 • varno brisanje podatkov v elektronski obliki,
 • storitve oz. aplikacije, za katere se zahteva uporaba posebnih kvalificiranih digitalnih potrdil izdajatelja SIGEN-CA.

Namen, delovanje in metodologijo upravljanja z digitalnimi potrdili, odgovornost SIGEN-CA, terminologijo ter zahteve, ki jih morajo izpolnjevati uporabniki ali drugi overitelji, ki želijo biti vključeni v infrastrukturo overitelja na Ministrstvu za javno upravo in njegovega podpisnika SIGEN-CA, definirata politiki delovanja SIGEN-CA:

politika SIGEN-CA za fizične osebe
politika SIGEN-CA za poslovne subjekte

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS