MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

KAKO PREKLIČEM DIGITALNO POTRDILO SIGEN-CA?

 

Preklic lahko imetnik ali odgovorna oseba organizacije zahtevata:

 • osebno v času uradnih ur na prijavni službi.
  V tem primeru je potrebno izpolniti zahtevek za preklic potrdila in ga oddati neposredno pri prijavni službi (ne npr. v vložišču).
   
 • elektronsko po elektronski pošti štiriindvajset (24) ur na dan vse dni v letu, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti potrdila, sicer pa v času, ki po veljavni zakonodaji velja za poslovni čas državnih organov.
   
  V tem primeru imetnik oziroma odgovorna oseba organizacije pošlje na sigen-ca@gov.si elektronsko sporočilo z zahtevkom za preklic, ki mora biti digitalno podpisan z zaupanja vrednim potrdilom za njegovo overjanje. Hkrati mora o tem telefonsko obvestiti SIGEN-CA na dežurno telefonsko številko za preklice (01 4788777).

Imetnik lahko zahteva preklic tudi

 • telefonsko štiriindvajset (24) ur na dan vse dni v letu, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti potrdila, sicer pa v času, ki po veljavni zakonodaji velja za poslovni čas državnih organov.
   
  Pri klicu na telefonsko številko za preklice 01-478 8777 pa mora navesti geslo, ki ga je v zahtevku za pridobitev potrdila imetnik podal kot geslo za preklic potrdila oz. ga je drugače varno posredoval SIGEN-CA. Brez gesla za preklic imetnik ne more telefonsko preklicati potrdila.

 

KDAJ MORAM ZAHTEVATI PREKLIC POTRDILA?

 

Preklic potrdila morata imetnik ali odgovorna oseba organizacije zahtevati:

 • če so bili zasebni ključi imetnika potrdila ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe,
 • če obstaja nevarnost zlorabe zasebnih ključev ali potrdila imetnika,
 • če so se spremenili oz. so napačni ključni podatki, navedeni v potrdilu,
 • če imetnik ni več zaposlen v organizaciji ali je prenehal z delom za organizacijo ali ni več pooblaščen za uporabo potrdila.

Zahtevek za preklic je potrebno zahtevati nemudoma, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti ipd. nujne primere, sicer pa prvi delovni dan v času, ki velja za poslovni čas državnih organov oz. uradnih ur na prijavnih službah.

 

ALI LAHKO POTRDILO PREKLIČETA SAMO IMETNIK IN ODGOVORNA OSEBA ORGANIZACIJE ALI ŠE KDO DRUG?

 

Preklic potrdila lahko zahteva tudi

 • pooblaščena oseba izdajatelja SIGEN-CA,
 • pristojno sodišče ali
 • upravni organ.

Izdajatelj SIGEN-CA prekliče potrdilo tudi brez zahteve imetnika ali odgovorne osebe organizacije takoj, ko izve:

 • da je imetnik potrdila prenehal delati v ali za organizacijo,
 • da je podatek v potrdilu napačen ali je bilo potrdilo izdano na podlagi napačnih podatkov,
 • da je prišlo do napake pri preverjanju istovetnosti podatkov na prijavni službi,
 • da so se spremenile druge okoliščine, ki vplivajo na veljavnost potrdila,
 • za neizpolnjevanje obveznosti imetnika oz. organizacije iz te politike in dogovora med organizacijo in overit eljem na MJU,
 • da niso poravnani stroški za upravljanje digitalnih potrdil,
 • da je bila infrastruktura overitelja na MJU ogrožena na način, ki vpliva na zanesljivost potrdila,
 • da so bili zasebni ključi imetnika potrdila ogroženi na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe,
 • da bo SIGEN-CA prenehal z izdajanjem potrdil ali da je bilo overitelju na MJU prepovedano upravljanje s potrdili in njegove dejavnosti ni prevzel drug overitelj,
 • da je preklic odredilo pristojno sodišče ali upravni organ.

Po tem imetnika in odgovorno osebo organizacije obvesti o datumu ter času preklica, izdajatelju zahtevka za preklic ter vzrokih za preklic.

 

KAJ SE ZGODI, KO JE PODAN ZAHTEVEK ZA PREKLIC?

 

Če gre za preklic zaradi nevarnosti zlorabe ali nezanesljivosti in podobno, Overitelj na MJU po prejemu veljavne zahteve za preklic najkasneje v štirih urah prekliče potrdilo. Če gre za preklic zaradi sprememb podatkov v potrdilu, pa je potrdilo preklicano prvi delovni dan po prejetju zahtevka za preklic. Po preklicu je tako potrdilo takoj dodano v register preklicanih potrdil in brisano iz javnega imenika potrdil.

Prijavne službe za oddajo zahtevkov

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS