MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

KAKO PREKLIČEM DIGITALNO POTRDILO SIGEN-CA?

 

Preklic lahko imetnik zahteva na tri načine:

 • osebno v času uradnih ur na prijavni službi.
  V tem primeru izpolni zahtevek za preklic potrdila in ga odda neposredno pri prijavni službi (ne npr. v vložišču).
   
 • elektronsko po elektronski pošti štiriindvajset (24) ur na dan vse dni v letu, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti potrdila, sicer pa v času, ki po veljavni zakonodaji velja za poslovni čas državnih organov.
   
  V tem primeru imetnik pošlje na sigen-ca@gov.si elektronsko sporočilo z zahtevkom za preklic, ki mora biti digitalno podpisan z zaupanja vrednim potrdilom SIGEN-CA za njegovo overjanje. Hkrati mora imetnik o tem telefonsko obvestiti SIGEN-CA na dežurno telefonsko številko za preklice (01 4788777).
   
 • telefonsko štiriindvajset (24) ur na dan vse dni v letu, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti potrdila, sicer pa v času, ki po veljavni zakonodaji velja za poslovni čas državnih organov.
   
  Pri klicu na telefonsko številko za preklice 01-478 8777 pa mora navesti geslo, ki ga je v zahtevku za pridobitev potrdila imetnik podal kot geslo za preklic potrdila oz. ga je drugače varno posredoval SIGEN-CA. Brez gesla za preklic imetnik ne more telefonsko preklicati potrdila.

 

KDAJ MORAM ZAHTEVATI PREKLIC POTRDILA?

 

Preklic potrdila mora imetnik zahtevati:

 • če je bil zasebni ključ imetnika potrdila ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe,
 • če obstaja nevarnost zlorabe zasebnega ključa ali potrdila imetnika,
 • če so se spremenili oz. so napačni ključni podatki, navedeni v potrdilu.

Zahtevek za preklic je potrebno zahtevati nemudoma, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti ipd. nujne primere, sicer pa prvi delovni dan v času, ki velja za poslovni čas državnih organov oz. uradnih ur na prijavnih službah.

 

ALI LAHKO POTRDILO PREKLIČE SAMO IMETNIK ALI ŠE KDO DRUG?

 

Preklic potrdila lahko poleg imetnika zahteva

 • pooblaščena oseba izdajatelja SIGEN-CA,
 • pristojno sodišče ali
 • upravni organ.

Izdajatelj SIGEN-CA prekliče potrdilo tudi brez zahteve imetnika takoj, ko izve:

 • da je podatek v potrdilu napačen ali je bilo potrdilo izdano na podlagi napačnih podatkov,
 • da je prišlo do napake pri preverjanju istovetnosti podatkov na prijavni službi,
 • da so se spremenile druge okoliščine, ki vplivajo na veljavnost potrdila,
 • za neizpolnjevanje obveznosti imetnika,
 • da niso poravnani morebitni stroški za upravljanje digitalnih potrdil,
 • da je bila infrastruktura overitelja na MJU ogrožena na način, ki vpliva na zanesljivost potrdila,
 • da je bil zasebni ključ imetnika potrdila ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe,
 • da bo SIGEN-CA prenehal z izdajanjem potrdil ali da je bilo overitelju na MJU prepovedano upravljanje s potrdili in njegove dejavnosti ni prevzel drug overitelj,
 • da je preklic odredilo pristojno sodišče ali upravni organ.

Po tem imetnika obvesti o datumu ter času preklica, izdajatelju zahtevka za preklic ter vzrokih za preklic.

 

KAJ SE ZGODI, KO JE PODAN ZAHTEVEK ZA PREKLIC?

 

Če gre za preklic zaradi nevarnosti zlorabe ali nezanesljivosti in podobno, Overitelj na MJU po prejemu veljavne zahteve za preklic najkasneje v štirih urah prekliče potrdilo. Če gre za preklic zaradi sprememb podatkov v potrdilu, pa je potrdilo preklicano prvi delovni dan po prejetju zahtevka za preklic. Po preklicu je tako potrdilo takoj dodano v register preklicanih potrdil in brisano iz javnega imenika potrdil.

Prijavne službe za oddajo zahtevkov

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS