MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Spletno potrdilo prevzamete v vašem brskalniku Mozilla Firefox v štirih korakih:

 

 

1. KORAK: PRIPRAVA brskalnika Mozilla Firefox

Brskalnik mora omogočati uporabo protokola SSL z močno enkripcijo - simetrično šifriranje z vsaj 112-bitni ključi ter algoritem RSA z vsaj 2048-bitnimi ključi. Mozilla in Firefox sta nastala po tem, ko so ZDA omogočile izvoz take opreme, zato po vsej verjetnosti vaš brskalnik močno enkripcijo že podpira. Lahko pa preverite tako, da se priključite na testni strežnik.

Preglejte in popravite nastavitve brskalnika, ki zadevajo uporabo digitalnih potrdil:

2. KORAK: PREVZEM spletnega digitalnega potrdila v brskalnik Mozilla Firefox

Z avtorizacijsko kodo in referenčno številko, ki ste ju prejeli s poštno pošiljko in elektronsko pošto, boste v svojem brskalniku prevzeli svoje spletno digitalno potrdilo. V postopku boste prevzeli tudi potrdilo izdajatelja SIGEN-CA (in tudi izdajatelja SIGOV-CA) overitelja na MJU, ki jamči za verodostojnost izdanega spletnega digitalnega potrdila. Če strani ne boste mogli odpreti, ker v shrambi potrdil nimate nameščenega dig. potrdila izdajatelja SIGOV-CA, namestite izdajateljevo dig. potrdilo, ki se nahaja na povezavi http://www.sigov-ca.si/sigov-ca.crt.
Postopek prevzema vašega dig. potrdila SIGEN-CA začnete s klikom na stran

https://www.sigen-ca.si/cda-cgi/clientcgi?action=browserCert.


V postopku izberite 2048-bitni ključ RSA in sledite navodilom.

3. KORAK: PREIZKUS namestitve spletnega digitalnega potrdila

Za test namestitve digitalnih potrdil smo vzpostavili testni strežnik, ki omogoča le povezave z brskalniki, ki imajo digitalno potrdilo SIGEN-CA. Kliknite na naslednji naslov:

Če je priključitev uspela, to potrjuje, da ste namestitev digitalnih potrdil naredili pravilno. Zdaj boste lahko komunicirali s tistimi strežniki (na primer EUZ), ki dovoljujejo dostop le tistim odjemalcem, ki se lahko predstavijo z digitalnim potrdilom SIGEN-CA overitelja na MJU.

4. KORAK: IZDELAVA varnostne kopije

IZDELAVA varnostne kopije spletnega digitalnega potrdila v primeru, da ga niste prevzeli na pametno kartico.

Varnostno kopijo svojih ključev, na zgoščenki ali disketi, morate shraniti na varnem mestu, da preprečite njihovo zlorabo.

Čimprej naredite varnostno kopijo svojega potrdila po naslednjih navodilih.

Pri izdelavi varnostne kopije boste morali vnesti geslo za zaščito zasebnega ključa. Tega gesla nikakor ne smete pozabiti, ker ga boste potrebovali pri uvozu digitalnega potrdila v brskalnik. Če ga boste pozabili, bo varnostna kopija neuporabna.

Več o spletnih potrdilih si lahko preberite na naslednji povezavi:

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS