MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Prijavne službe SIGEN-CA za fizične osebe

 

 

Konec avgusta 2000 je začel veljati junija 2000 sprejeti Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/2000) ter zatem tudi Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/2000 in št. 2/2001). Marca 2004 je bil zakon dopolnjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-A. Uradno prečiščeno besedilo zakona je bilo objavljeno 9.9.2004 v Uradnem listu št.98/2004.

Zakon v svojem 15. členu določa, da je elektronski podpis enakovreden lastnoročnemu podpisu, če gre za varen elektronski podpis, ki je overjen s kvalificiranim potrdilom. Za poslovanje fizičnih in pravnih oseb z javno upravo taka kvalificirana potrdila izdaja Ministrstvo za javno upravo, ki pa mora v skladu z zakonom in uredbo zagotoviti prijavno službo, ki vsakega prosilca za kvalificirano potrdilo pri prevzemu zahtevka za potrdilo tudi identificira z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.

Naloge prijavne službe SIGEN-CA so:

  • preverjajo istovetnost bodočih imetnikov,
  • sprejemajo in preverjajo podatke v zahtevku za pridobitev potrdil,
  • sprejemajo in preverjajo podatke v zahtevku za preklic potrdil,
  • izdajajo potrebno dokumentacijo imetnikom oz. bodočim imetnikom,
  • zahtevke na varen način posredujejo na SIGEN-CA.

Institucije, ki opravljajo naloge prijavne službe, pooblasti overitelj na MJU. Izpolnjevati morajo pogoje za opravljanje nalog prijavnih služb, ki jih določi in objavi overitelj na MJU.

Način pridobitve digitalnega potrdila SIGEN-CA za fizične osebe je opisan na strani: Kako pridobim spletno digitalno potrdilo SIGEN-CA.

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS