MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Izdelava varnostne kopije spletnega potrdila z brskalnikom Firefox

V skladu z navodili za varno ravnanje s spletnimi potrdili si naredite varnostno kopijo vašega potrdila na zgoščenko oz. drug primeren medij. V nadaljevanju so navodila za izvoz vašega potrdila v datoteko. Medij na katerem boste hranili varnostno kopijo, hranite na varnem mestu, dostopnem samo za vas.

Zasebni ključ hranite samo vi - če bo prišlo do okvare vašega računalnika, kopije zasebnega ključa pa ne boste imeli, boste morali svoje potrdilo preklicati in zahtevati novo.

Postopek izdelave varnostne kopije vašega spletnega digitalnega potrdila:

Firefox: "Firefox" -> "Možnosti" -> "Možnosti" -> nato se vam odpre novo okno.

Izberite "Napredno" -> "Digitalna potrdila" -> "Preglej digitalna potrdila" -> "Vaša digitalna potrdila" -> nato označite vaše digitalno potrdilo in kliknite "Varnostna kopija".

Navedite ime datoteke z varnostno kopijo, ter lokacijo, kamor boste vašo varnostno kopijo shranili.

Vnesite geslo, s katerim bo zaščitena datoteka s kopijo vašega potrdila. Geslo se lahko razlikuje od gesla za zaščito shrambe potrdil. Dobro geslo vsebuje velike in male črke, številke in posebne znake (skupaj vsaj 8), kar lahko preverite z "merilnikom kakovosti gesla". Geslo še enkrat vtipkate v drugo polje. Kot je napisano v oknu, si morate to geslo zapomniti oz. ga shraniti na varno mesto. Kliknite "V redu".

Ko prejmete obvestilo, da so bili vaši zasebni ključi uspešno shranjeni kot varnostne kopije je postopek izdelave varnostne kopije zaključen.

Morebitna vprašanja pošljite na .

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS