MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Izdelava varnostne kopije z brskalnikom MS Internet Explorer

V skladu z navodili za varno ravnanje s spletnimi potrdili si naredite varnostno kopijo vašega potrdila in pripadajočega zasebnega ključa na prenosni medij, ki ga hranite na varnem mestu, dostopnim samo za vas.

Video posnetek izdelave varnostne kopije potrdila:

Za izdelavo varnostne kopije vašega spletnega digitalnega potrdila, nameščenega v bazo vašega brskalnika MS Internet Explorer, postopate takole:

 1. V meniju izberete "Orodja -> Internetne možnosti", nato v oknu zavihek "Vsebina". V oknu izberete "Potrdila" (Tools ->Internet options -> Content -> Certificates).

 1. Izberete zavihek "Osebno" (Personal). S klikom označite potrdilo, za katerega želite izdelati varnostno kopijo (na spodnji sliki je izbrano potrdilo Martina Krpana) in kliknite na "Izvozi" (Export).

 1. V pozdravnem oknu čarovnika za izvažanje potrdil (Certificate Export Wizard) kliknite "Naprej" (Next).

 1. Pozor!
  Označite
      "Da, izvozi zasebni ključ" (Yes, export the private key)
  in kliknite "Naprej" (Next).
  Če se vam pokvari računalnik, boste iz rezervne kopije lahko ponovno naložili potrdilo pod pogojem, da ste shranili tudi pripadajoči zasebni ključ.

 1. Izberite "Izmenjava osebnih podatkov ..." (Personal Information Exchange...).
  Pri tem ne odkljukajte
       "Če je izvoz uspel, briši zasebni ključ",
  ker delate varnostno kopijo in želite, da ostane obstoječe potrdilo uporabno. V angleški verziji torej ne smete izbrati možnosti "Delete the private key if the export is successful". Kliknite "Naprej" (Next).

 

 1. Zdaj vnesete geslo (Password), s katerim bo zaščitena kopija ključa. Po dvakratnem vnosu gesla kliknite "Naprej" (Next).

 

 1. V naslednjem oknu boste izbrali datoteko, kamor se bo shranilo vaše potrdilo. Priporočamo, da datoteko shranite na prenosni medij. Kliknite "Prebrskaj" (Browse). Odpre se vam pogovorno okno. Določite mesto, kamor boste shranili datoteko (Shrani v)-direktorij, ime datoteke (s končnico *.pfx). Nato kliknite "Shrani" (Save). Vrnete se v nazaj v okno (z zgornje slike), kjer kliknete "Naprej" (Next).

 1. Kliknite "Dokončaj" (Finish).

 1. Vnesite geslo (Password), s katerim je zaščiteno vaše potrdilo v shrambi in kliknite "V redu" (OK). (Če vaše potrdilo ni zaščiteno z geslom, se vam to okno ne prikaže).


 1. Izvoz potrdila v datoteko je zaključen (The export was successful).

Prenosni medij z vašim zasebnim ključem in potrdilom shranite na varno mesto, dostopno samo vam, prav tako na varno mesto shranite geslo, s katerim je zaščiten zasebni ključ in ste ga vnesli v koraku 6.

 

Morebitna vprašanja pošljite na .

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS