MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Priprava brskalnika MS Internet Explorer verzija 7 na operacijskem sistemu Windows XP

 

Priporočamo srednje visoko (Medium-high) raven varnostnih nastavitev za vaš brskalnik.

 

1. Iz menija izberemo "Orodja" ->"Internetne možnosti." (Tools -> Internet Options)

2. Izberemo zavihek "Varnost" (Security) in izberemo "Internet". Kliknemo na gumb "Privzeta raven" (Default level):

3. Prikaže se nam trenutna raven varnosti za to področje. Če je le-ta nižja kot srednje visoka (Medium-high), potem jo povišajmo s premikom drsnika, kot prikazuje spodnja slika.

 

Na enak način preverimo raven varnostnih nastavitev za "Lokalni intranet" (Local intranet) in jo, če je potrebno, nastavimo na Medium-high.

Morebitna vprašanja pošljite na .

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS