MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Ogled spletnih potrdil z brskalnikom Firefox

 

 

Potrdila so razdeljena na štiri skupine:
  • "Vaša digitalna potrdila", to so tista z vašim imenom, ki so vam jih podelili različni izdajatelji. Prek tega menuja jih pregledujete, vključujete, če ste jih tvorili na drugem računalniku (Uvozi...), ali naredite kopijo (Varnostna kopija...), ki jo lahko uporabite tudi za prenos na drug računalnik.
  • "Ljudje" - sem shranite digitalna potrdila tistih ljudi, ki jim boste pošiljali zašifrirano pošto.
  • "Strežniki" - tu zbirate digitalna potrdila strežnikov, na katere se priključujete
  • "Overitelji" - tu se nahajajo digitalna potrdila Overiteljev
  • "Drugi" - potrdila drugih kategorij

Ogled spletnih potrdil z brskalnikom Firefox:

"Nastavitve (Options)" -> "Napredno" -> "Digitalna potrdila" ->"Preglej digitalna potrdila"-> "Vaša digitalna potrdila"

Ustrezno potrdilo označimo tako, da kliknemo nanj in ga pregledamo s klikom na "Ogled..." kot prikazuje spodnje slika:

Preverite podatke in če ugotovite, da so napačni, ukrepajte v skladu s Politiko SIGEN-CA oz. se obrnite na pooblaščene osebe SIGEN-CA.

Priporočamo, da si naredite varnostno kopijo vašega potrdila v skladu s priporočili za varno ravnanje tako, da v menuju izberete "Varnostna kopija...".

 

Podrobnejši ogled digitalnega potrdila

 

Z ogledom spletnega digitalnega potrdila z brskalnikom razberemo sledeče podatke digitalnega potrdila:

  • ime in priimek imetnika (Common Name)
  • identifikacijsko oznako (angl. Serial Number)
  • izdajatelja potrdila (Issued By)
  • obdobje veljavnosti potrdila (Validity)
  • prstni odtis potrdila (po algoritmih SHA-1 in MD5)

Navedeni podatke dobimo, če izberemo zavihek "Splošno":

Če izberemo zavihek "Podrobnosti" in v njem polje "Subjekt", vidimo tudi razločevalno ime:

Razločevalno ime vključuje podatke o imetniku, njegovo serijsko številko in mesto objave v strukturi javnega imenika x500.gov.si. Potrdila se razlikujejo glede na to, komu so namenjena. V spodnji tabeli je prikazano razločevalno ime za spletno digitalno potrdilo, izdano za fizične osebe in za potrdilo izdano za poslovne subjekte:

vrsta spletnega potrdila
razločevalno ime
za fizične osebe
cn="ime priimek"%serialNumber="serijska številka", ou=individuals, ou=sigen-ca, o=state-institutions, c=si
za pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti

cn="ime priimek"%serialNumber="serijska številka",ou="ime organizacije" - "davčna številka",ou=companies-web(*),ou=sigen-ca,o=state-institutions,c=si

oz.

cn="ime priimek"%serialNumber="serijska številka",ou="ime organizacije" - "davčna številka",ou=org-web,ou=sigen-ca,o=state-institutions,c=si


(*) zavodi, občine, združenja ipd. so objavljena v veji ou=org-web

več o podatkih v potrdilih vidnih z različnimi orodji
vse o lastnostih spletnih potrdil SIGEN-CA


Morebitna vprašanja pošljite na .

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS