MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Ogled spletnih potrdil z brskalnikom Netscape Communicator verzija 4.7

 

podrobnejši ogled digitalnega potrdila

 

Digitalna potrdila v brskalniku Netscape Communicator lahko vidite prek menuja "Security" ->"Certificates":

 

 

 

 

Razdeljeni so na štiri skupine:
  • osebni (angl. Yours), to so tisti z vašim imenom, ki so vam jih podelile različne overitvene ustanove. Prek tega menuja jih pregledujete, vključujete, če ste jih tvorili na drugem računalniku (Import), ali naredite kopijo (Export), ki jo lahko uporabite tudi za prenos na drug računalnik.
  • za dopisovalce (angl. People) - sem shranite digitalna potrdila tistih ljudi, ki jim boste pošiljali zašifrirano pošto.
  • strežniški (angl. Web Sites) - tu zbirate digitalna potrdila strežnikov, na katere se priključujete
  • overitvenih ustanov (angl. Signers).

Ogled uporabnikovega spletnega digitalnega potrdila

Svoje digitalno potrdilo vidite s klikom na "Yours":


 

Lahko pregledate bistvene podatke v njem, če izberete "View".

Preverite podatke in če ugotovite, da so napačni, ukrepajte v skladu s Politiko SIGEN-CA oz. se obrnite na pooblaščene osebe SIGEN-CA.

Priporočamo, da si naredite varnostno kopijo vašega potrdila v skladu s priporočili za varno ravnanje tako, da v menuju izberete Export.

 

Podrobnejši ogled digitalnega potrdila

 

Z ogledom spletnega digitalnega potrdila z brskalnikom razberemo sledeče podatke digitalnega potrdila:

  • ime in priimek imetnika
  • identifikacijsko oznako (angl. Serial Number)
  • izdajatelja potrdila
  • obdobje veljavnosti potrdila
  • prstni odtis potrdila (po algoritmu MD5)
  • razločevalno ime (glej spodaj).

Navedeni podatki so prikazani na spodnji sliki.

Razločevalno ime vključuje podatke o imetniku, njegovo serijsko številko in mesto objave v strukturi javnega imenika x500.gov.si. Potrdila se razlikuje glede na to, komu so namenjena. V spodnji tabeli je prikazano razločevalno ime za spletno digitalno potrdilo, izdano fizične osebe in za potrdilo za pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti (organizacije):

vrsta spletnega potrdila
razločevalno ime
za fizične osebe
cn="ime priimek"%serialNumber="serijska številka", ou=individuals, ou=sigen-ca, o=state-institutions, c=si
za pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti

cn="ime priimek"%serialNumber="serijska številka",ou="ime organizacije" - "davčna številka",ou=companies-web(*),ou=sigen-ca,o=state-institutions,c=si

oz.

cn="ime priimek"%serialNumber="serijska številka",ou="ime organizacije" - "davčna številka",ou=org-web,ou=sigen-ca,o=state-institutions,c=si


(*) zavodi, občine, združenja ipd. so objavljena v veji ou=org-web

več o podatkih v potrdilih vidnih z različnimi orodji
vse o lastnostih spletnih potrdil SIGEN-CA


Ogled digitalnih potrdil izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA overitelja na CVI

Digitalna potrdila izdajateljev oz. overiteljev potrdil lahko vidite prek menuja "Security" -> "Certificates" ->"Signers".

Tu imate poleg SIGEN-CA in SIGOV-CA še potrdila drugih overiteljev (Verisign ipd.). Izberete želeno potrdilo in pregledate podatke v njem s klikom na "Edit".

 

1. Ogled potrdila SIGEN-CA

 

Spodnja slika prikazuje ogled potrdila SIGEN-CA. Preverite podatke pod "Certificate Fingerprint" (Razpoznavni odtis).

 

 

2. Ogled potrdila SIGOV-CA

Spodnja slika prikazuje ogled potrdila SIGOV-CA. Preverite podatke pod "Certificate Fingerprint" (Razpoznavni odtis).

Morebitna vprašanja pošljite na .

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS