MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Vključitev digitalnega potrdila SIGEN-CA v LN Domino

 

Uporabljamo verzijo 5 , ki je označena kot "Global Edition", ki ima že vključene kriptografske algoritme z dovolj dolgimi ključi (RSA 2048 bitov in RC4 128 bitov).

Odpremo Certificate Server Administration, kjer dobimo naslednji menu:

 

Po vrsti izvršimo korake:

1. kreiramo svoj par ključev (Create Key Ring). Pri tem izberemo 2048-bitni RSA ključ in določimo direktorij in ime datoteke za ključe (v našem primeru: c:\lotus\notes\data\keyfile.kyr).

Vnesemo zahtevane podatke, kjer pod ime strežnika "Common Name" obvezno vnesemo referenčno številko, ki smo jo dobili od administratorja SIGEN-CA. V digitalnem potrdilu bo ta številka zamenjana z imenom strežnika, ki smo ga navedli v prijavnici za digitalno potrdilo.

2. V tej točki kreiramo zahtevek za digitalno potrdilo:

Zahtevek za digitalno potrdilo se vnese v pripravljeno polje in ga prek vložišča skopiramo v tretje polje na strani SIGEN-CA za nameščanje potrdila.

Počakamo, da SIGEN-CA izpiše digitalno potrdilo, ki ga skopiramo v vložišče.

Zdaj izberemo menu pod točko 4:

 

in v pripravljeno polje (Clipboard) skopiramo digitalno potrdilo, ki smo ga dobili na strežniku SIGEN-CA.

 

Zdaj moramo na podoben način vključiti še digitalno potrdilo overitelja SIGEN-CA, ki ga vključimo prek menuja 3:

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS