MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Vključitev digitalnega potrdila SIGEN-CA v Apache

Postopek je enak kot vključitev digitalnega potrdila strežnika. Digitalno potrdilo v obliki PEM preko vložišča skopiramo v datoteko (npr. sigen-ca.crt) na strežniku in sicer na direktorij, ki ga imamo navedenega v konfiguracijski datoteki za SSLCACertificateFile.

Naredimo povezavo med datoteko z digitalnim potrdilom in povzetkom njenega imena z ukazom make (tako, da poženemo proceduro Makefile, ki jo imamo na direktoriju z digitalnimi potrdili). Zdaj imamo na direktoriju z digitalnimi potrdili datoteko z digitalnim potrdilom strežnika, npr.

apache.crt in povezava nanjo f103c883.0 -> apache.crt

ter datoteko z digitalnim potrdilom SIGEN-CA:

sigen-ca.crt in povezava nanjo 4388ea2e.0 -> sigen-ca.crt

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS