MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Vključitev digitalnega potrdila overitelja SIGEN-CA v strežnik MS IIS


Priključimo se na strežnik SIGEN-CA na stran:
https://www.sigen-ca.si:443/cda-cgi/clientcgi?action=caCertPem

in skopiramo polje z digitalnim potrdilom SIGEN-CA v datoteko ali shrambo.

Odpremo meni za določanje strežnikovih lastnosti in v zavihku "Directory Security"-> "Secure Communications" kliknemo na gumb "Edit". Tako pridemo do menija, v katerem vključimo potrdila overiteljev, v našem primeru potrdilo SIGEN-CA:

Odkljukamo "Enable certificate trust list" in kliknemo na "New".
S tem smo sprožili čarovnika za zaupanja vredne overitelje.
Povemo, od kod bomo vključili potrdilo SIGEN-CA - iz datoteke ali shrambe.
Določimo datoteko oz. shrambo.
Čarovnik nas obvesti, da je potrdilo vključeno.
Vpišemo ime in opis overitelja.
Postopek se zaključi z izpisom podatkov o overiteljevem potrdilu.

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS