MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Vključitev digitalnega potrdila v strežnik MS IIS


Ko dobite odgovor od SIGOV-CA, skopirajte polje v okvirčku, ki predstavlja digitalno potrdilo v obliki PEM, prek vložišča v datoteko na svojem strežniku.

Odprite meni za določanje strežnikovih lastnosti in v zavihku "Directory Security" -> "Secure Communications" kliknemo na gumb "Server Certificate". Tako ste sprožili čarovnika za strežnikovo digitalno potrdilo, ki vas vodi po korakih za vključitev digitalnega potrdila v strežnik:

Izberite, da boste instalirali čakajoče potrdilo ("the pending request")
Vnesite ime datoteke, kamor ste shranili potrdilo.
Še enkrat preverite podatke iz potrdila.
Čarovnik vas obvesti, da je potrdilo vključeno.
V zavihku "Web Site" določite še, na katerih vratih naj strežnik sprejema povezave po protokolu SSL (običajno 443).
Če še niste naredili rezervne kopije zasebnega ključa strežnika in pripadajočega potrdila, naredite to zdaj! Pri tem upoštevajte Microsoftova navodila.

Če si želite to stran izpisati, izberite stran, ki ima vključen prikaz slik.

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS