MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

POSEBNO DIGITALNO POTRDILO SIGEN-CA

 

Za tvorjenje posebnih digitalnih potrdil in pripadajočih zasebnih ključev je potrebno uporabljati programsko opremo Entrust, njihova uporaba pa je možna v aplikacijah, ki podpirajo njihovo posebno funkcionalnost. Sestavljata jih namreč po dva para ključev, od katerih je en par namenjen za šifriranje podatkov, drugi pa za podpisovanje. Zaradi tega nudi njihova uporaba več možnosti kot pri običajnih spletnih potrdilih, kjer imamo en sam par ključev. SIGEN-CA izdaja ta potrdila pravnim osebam in fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti. Lahko jih dobijo zaposleni ali pa so izdani za splošne nazive oz. organizacijske enote. Možno jih je uporabljati tudi kot strežniška potrdila na opremi, ki jih podpira.

Teh potrdil SIGEN-CA ne izdaja fizičnim osebam.

V spodnji tabeli so prikazane njihove lastnosti:


posebno kvalificirano digitalno potrdilo

namen

za poslovne subjekte
(registrirane v RS oz. v tujini z ustreznimi dokazili):

  • za zaposlene
  • za splošne nazive oz. organizacije enote
  • za strežnike

ključi

2 para ključev:

  • par za podpisovanje/overjanje podpisa,
  • par ključev za šifriranje/dešifiranje

uporaba

  • šifriranje in dešifriranje datotek ter direktorijev,
  • digitalno podpisovanje,
  • avtentikacija,
  • za varno komuniciranje med imetniki potrdil overitelja na MJU
  • uporaba Entrust-ready aplikacij in specifičnih aplikacij, kjer se zahteva uporaba potrdil SIGEN-CA

veljavnost

5 let

regeneriranje

možno (na zahtevo imetnika)

odkrivanje kopij ključa za dešifriranje

možno (na zahtevo odgovorne osebe, pristojnega sodišča, sodnika za prekrške ali upravnega organa)

OID
politike SIGEN-CA

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.2.1, 1.3.6.1.4.1.6105.2.1.4.1

podaljševanje 2x avtomatično

avtomatično

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS